İlk Kilise Saint Pierre Kilisesi

Dünyada bilinen en eski ilk kilise ve mabedi Hatay’dadır. Adı da Saint Pierre Kilisesi‘dir. 13 metre derinlikte, 9,5 metre genişlikte, 7 metre yükseklikte bir kayaya oyulmuş şekilde, Stauris Dağı’nda bulunur. Burası Hristiyanlar tarafından da ilk Kilise olarak kabul edilir.

Aslında bilgi sahibi olmadan şu an gidip baksanız, bir mağaradan farksız bir yere benzetebilirsiniz burayı. Ancak, Antakya’daki bu Kiliseyi zamanında Hristiyanlar gizli toplantılar için kullanmışlar ve ibadetlerini gerçekleştirmişlerdir. Antakya ili Hristiyanlık için oldukça öneme sahiptir. Hristiyanlığın Antakya’dan yayılmaya başladığı belirtilmektedir. İncil’de, Resullerin İşleri bölümünde konuya dair çok önemli bir kısım bulunmaktadır.
Barnabas’ın Tarsus’a geldiği, Pavlus’u Antakya’ya getirdiği, yaklaşık bir sene boyunca Hristiyanlık Dinini
buradan yaydıkları bilgisi bulunmaktadır bu bölümde. Bu dine inananlara da Hristiyan adı, bu ilk kilise de verilmiştir. Pavlos’un, Galatyalılara yazdığı bir mektupta da çok ilginç bilgi bulunur. Petrus, mektuptaki ifadelere göre, Antakya Kilisesi’nin kurucusudur. Bu kilisenin de başpapazıdır.

1963 yılında bu kilise Vatikan tarafından hac yeri olarak belirlendi. Bu ilanın ardından Hristiyan Hacıların uğrak yeri oldu. Dünyanın ilk kilisesinin daha doğrusu kaya oyuğunun içinden mucizevi bir şekilde su aktığı belirtilmiştir. Bu suyun vaftiz suyu olduğu, kayalardan sızan bu suyun kutsal su olarak kabul edildiği de kilise yetkilileri tarafından duyurulmuştur. Hristiyan Hacılar, her yıl 29 Haziran’da bu kiliseyi ziyaret ederler. Bu kilise de ayinler düzenlenir. Hristiyanlığın ilk cemaatinin toplandığına inanılan bu kiliseden Antakya şehri de kuşbakışı izlenebilmektedir. Mağara, kilisenin rivayete göre Romalılardan kaçmak için, içinde tüneller olduğu da söylenmektedir.

Bu tüneller kaçış için mi yoksa vakti zamanında o doku değişmeden önce ulaşım için mi bilinmiyor. Tünellerin kaçış için yapıldığı görüşü hakimdir. Mağara hatta sırdan bir oyuğun yüzlerce yıl önce buraya yapılmış olması din turizmi açısından önemli bir etkendir. Tarihin en sırlı yapılarından biri olarak kabul edilen bu oyma kilise, bazı uzmanlara göre ilk Hristiyan Kilisesi değildir. Ancak bu ibadethanenin Hz. İsa’nın çevresinde toplanan, O’na inanan ve İsa ile birlikte olanların yani İsa’nın ilk cemaatinin toplanma yeri olarak kayıtlara geçtiği kesindir.

Kaynak: Can Kahraman-Dinler ve İlkler/Ötekiadam Yayınları kitabı
[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir