Hz. İbrahim’in Harran’a Göç Etmeden önce Ur Şehrinin durumu

Ur Şehri nerede diyen okurlar için, Irak’ın antik Ur şehri, Irak Körfezi ve Dicle Nehri’nin kenarındaki konumu ve Ur Şehrinin Hz. İbrahim dönemindeki durumunu anlatan bir yazıyı sizler için hazırladık

Sümer Devletleri arasındaki ay ibadetinin merkezi Ur’du. Gudea’nın ölümünden sonra, Ur Kralları Lagaş, Niffur, Erech ve Larsa’yı boyunduruk altına aldılar. Ur’un Mısır’daki Thebes gibi geliştiği yüz yirmi yılda bu hanedanlık varlığını sürdürdü. Kralları kendilerine Dört Bölgenin Kralları diyorlardı.

Urlu Kral Dungi’nin hükümdarlığında Nannar inancı Enlil’in yuvası Niffur’da resmi olarak kabul edildi. Erech’te ise gökyüzü tanrısı Anu’nun başrahibi ay tanrısının başrahibi oldu. Görünüşe göre Ay İbadeti bağlantılı anaerkil fikirler yine önem kazanmaya başlıyordu.
Çünkü Kral kızlardan ikisini Elam ve Suriye’de fethedilen şehirlerin hükümdarları yapmıştı. Fatih Dungi, hükümdarlığının ikinci döneminde Eridu’ya baş rahip olarak atandı. Bu, ilk Sümerlilerin dini düşüncelerinin yeniden doğuşuydu. Derinliğin tanrısı Ea’ya Dagan ismi ile tapılıyordu.

Hükümdarlığının sonuna kadar bu yorulmak bilmez büyük kral tapınaklar ve saraylar kurmuş, Sümer ve Akad’ın doğal kaynaklarını geliştirmişti. Reformları arasında Ay tanrısının kutsal izni alınan ağırlık ölçülerinin kabul edilmesi de vardı. Ay Tanrısından izin alınmasının sebebi, ölçücü ve insanların yaptığı işlerin yanı sıra insan yaşamının da düzenleyicisi olmasıydı.

Sümer ticareti ve yasaları ile ilgili kayıtların birçoğu da bu çağa aittir. Bu kayıtlar daha sonra Fransız kazıcıların onları gün ışığına çıkarttığı Susa’ya taşınmıştı. Dungi’nin ölümünden elli yıl sonra, Ur Hanedanlığı son kralın Elamlılar tarafından kaçırılmasından sonra sona erdi. Bu dönemin sonrasında Hz. İbrahim Ur’dan ay tanrısının (Baal efendi) esas şehir tanrısı olduğu kuzey şehri Harran’a göç etti.

Bazı Mısırlı bilimciler Hz. İbrahim’in M.Ö. 2000’den M.Ö. 1780’e kadar süren on ikinci Hanedanlık döneminde, bir süre Mısır’da kaldığına inanırlar. Yahudi lider bu nedenle İncil’deki (Sümer) Şinar Kralı Amrafel ile özdeş olan Hamurabi’yle aynı çağda yaşamış olabilirdi.

Ur’un egemenliğinin çöküşünden sonra ve Babil büyük krallı tahta çıkmadan önce, Sürmer’deki güç merkezi 225 yıl boyunca on altı kralın liderlik ettiği İsin olmuştu. Kraliyet üyeleri arasında Ea ve Dagan, Sin, Enlil ve İştar kabul edilmişti ki, bu da Sümer dininin Samileşmiş formunun genel olarak kabul edildiğini gösteriyor.

Güneş Tanrısı Ninip ve bereket, hasat ve savaş tanrısı Nin-Girsu ile Sami dilinde adı Sahamah olan ve tamamen gelişmiş ve Babbar’a benzeyen güneş tanrısı Akadlı Sippar ile özdeşti. Shamash nihayetinde adalet ve doğruluk tanrısı olarak geliştirdiği için, üstünlüğü, iyi yönetilen topluluklar sosyal durumlarını yansıtmak için dini inançlarını sistemli bir hale getirdiği bir dönemde daha da artmıştı.

Kaynak: Babil ve Asur Mitleri-Donald A. Mackenzie
[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir