Sosyal Psikoloji Nedir

Sosyal Psikoloji nedir? diye sorduğumuz zaman bu soruya sosyal psikolojinin tanımı ile cevaplamamız gerekir. Oysa her sosyal psikolog, çalışma alanının tamamını kendine göre yapmaktadır. Bir süre önce ortaya konmuş tanımlamalar bugün de geçerliliğini koruyor. Bu tanımlardan birini ”doğru” olarak seçmek yerine birkaçını ele alarak ortak yanlarını bulmaya çalışmak daha yararlı olacaktır.

Bir görüşe göre sosyal psikoloji, sosyal ve kültürel ortamdaki birey davranışının özelliklerinin ve nedenlerinin bilimsel incelenmesidir. (Baron, Bryne&Suls 1989) Bir başka görüşe göre, sosyal psikoloji, kişinin başka kişilere ilişkin davranışını inceler (Marlowe 1971) Şu tanım ise bugün artık klasik olmuştur.

Bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının, başkalarının gerçek, hayal edilen ya da zımni varlığından etkileniş tarzını anlama ve açıklama çabası (Allport 1968) dolayısıyla sosyal psikoloji, toplum içindeki bireyin davranış bilimi denmektedir. Bütün bu tanımlamarda, bireyin davranışının ön plana alındığını  görüyoruz. Başka bir deyişle, bu tanımlarda, sosyal psikolojinin çalışma birimi bireyidir. Devamını Oku

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir