Oedipus Kompleksi Nedir ve Oedipus Kompleksi Hikayesi

Oedipus Kompleksi Nedir ve Oedipus Kompleksi Hikayesi

Oedipus Kompleksi Nedir ve Oedipus Kompleksi Hikayesi

Oedipus Kompleksi Nedir ve Oedipus Kompleksi Hikayesi :  Fallik Dönemi: Gelişmenin bu aşamasında, cinsel organlar ve cinselliğin işlevine ilişkin cinsellik dolu ve saldırganca duyguların önemi artar. Bu döneme, babasını öldürüp annesiyle evlenen Teb kralından ismini aldığı bilinen Oedipus kompleksi denir. Kompleksin ana konusu, ayrı cinsler olan ebeveyne olan cinsel duyguların, aynı cinsinden olana karşı da düşmanlık dolu duyguların gelişmesi ile belirlenir. (Erkek çocuk anneye ilgi duyup babayı düşman görürken, kız çocuk babaya ilgi gösterip anneyi düşman görür.)
Erkek çocuklar annelerine sahip olmak ve babalarını aradan çıkartmak, kız çocuklar ise annesini aradan çıkararak babalarına yakın olmak istemektedir. Üç ile beş yaşlarındaki çocukların davranışları ve tutumları Oidipus Kompleksi’nin etki alanı içindedir. Fakat Beşinci yaşın sonuna doğru, bu etkiler ortadan kalkmakta veya bastırılıp hayat boyu, kişilikleri etkileyen bir güç olarak kalırlar.

Karşı cinse ve otoritenin gücüne karşı, gelişen tutum ve davranışlar Oidipus kompleksi ölçüsü altında ele alınır. Oedipus kompleksi erkekler ve kız çocuklarda farklılıklar göstermektedir. Başlarda her iki çocukta, temel ihtiyaçlarını karşılamakta olan anneye bağımlıdır ve annenin sevgilerini paylaştığını düşündükleri için babalardan pek haz etmezler. Bu duygular incelenen araştırmalarda erkek çocuklarda sürüp, kız çocuklarda ise değişikliğe uğramaktadır.

Oedipus Kompleksi düşüncesinde Erkek çocukların annelerine yönelik cinsel temalı duyguları, özellikle de babaları ile olan ilişkilerin merkezinde çatışma yaratmaktadır.

Kendisinden üstün rakip olarak görülen baba, kendisine kötülük yapabilir endişesine kapılan çocuk, bu aşamada babanın cezalandırıcı tutumlarından özellikle etkilenir. Kendisini Kıskanan babasından gelebilecek cezaların çoğunun, cinsel isteklerinin merkezi olan organlarına geleceğini sanan çocuk, babasının kendisini cinsel organlarından edip, onu cinsel organlarını yok etmekle tasvir edip korkar.

Bu his sonucu meydana gelen hadımlık kompleksi, annelere duyulan cinsel isteklerin babalara yönelik düşmanlık duygularınında bastırılmasına sebep olur. Bu kompleks, aynı zamanda, erkek çocukların babaları ile özdeşleşmesine de yardımcı olmaktadır. Annelere yönelmiş tehlikeli cinsel isteklerin yerini, sıcak, samimi sevgi dolu duygularının almasını sağlamaktadır. Kız çocuktaki gelişim ise farklı biçimde yaşanır. İlk sevgi nesnesi olan kişinin, yani annenin yerini giderek baba alır. Bu değişiklik kız çocuğun,
erkeklerde kendisinde bulunmayan çıkıntılı bir organın varlığını fark etmesi ile başlar.

Eksiklik duygusu yaratan bu durumdan kendine benzeyen annesini sorumlu tutar. Sevgisini, değerli organını paylaşmak istediği babasına yöneltir. Babasına karşı geliştirdiği bu yakınlık, aynı zamanda, onun kendisinde olmayan bir organa sahip olmasına imrenme duygusu ile birlikte yaşanır. Penise imrenme, erkekteki hadımlık kompleksinin kızlardaki karşılığıdır. Penis yokluğu kadın çocuk sahibi olduğu zaman ödünlenir. Özellikle çocuk erkek olursa. Bu karmaşa erkek çocukta olduğu gibi, kız çocukda da beşinci yaştan sonra çözümlenir ya da bastırılır.

Oedipus Kompleksi Nedir ve Oedipus Kompleksi Hikayesi

Oedipus Kompleksi Nedir ve Oedipus Kompleksi Hikayesi

Oedipus Kompleksi Nedir ve Oedipus Kompleksi Hikayesi

Çocuklardan yoksun olan Thebes (Teb) kral-kraliçe (Laius ve Jocasta) karı-koca bir kahine fikir danışırlar. Kahinde, onlara bir oğullarının olacağını fakat oğullarının kralı öldürüp kraliçeleri ile evleneceğini söyler. Bunu kahinden duyan kral, oğulları doğunca, oğlunu bileklerinden birbirine çivilettirip bir çoban aracılığı ile bir dağa bırakmasını ister.
Lakin, çocuğa acımakta olan çoban, çocuğu kralın istediği gibi yapmayıp, Corinth’li farklı bir çobana emanet eder, geri döner. Oedipus ( şiş ayak ) ismini alan çocuk Corinth’in kralının ailesi içinde büyür. Seneler sonra birisi, çocuğa aslında kendisinin gerçek ailesinin yaşadığı kişiler olmadığını söyler.
Bunu duyan aile inkar eder, kendisinde inanmaz fakat Oedipus’un içine bir kurt düşmüştür artık, daha önceden gerçek anne-babasının fikir aldığı kahine gitmek üzere yola düşer. 

Babasını Öldürme Olayı

Kahin gerçekleri saklar, ama kendisinin yazgısında öz babasını öldürüp annesine koca olacağını açıklar. Bunu duyan Oedipus, kötü yazgısını bertaraf etme niyeti ile Teb şehrine gitmeyi düşünür. Yolcuğulunda dört yol ağzına gelince, farklı bir araba ile karşılaşır ve yoldan geçmenin kendisine ait olduğunu söyleyip diğer arabadaki kişi ile kavga eder ve öldürür. Fakat, işin kötü tarafı yazgısından kaçmak için yola düşen Oedipus, aslında kötü talihe yakalanmış ve bu yol kavgasında öldürdüğü adamın kendi öz babası olduğunu bilmemektedir.

Seyahate kaldığı yerden devam eden Oedipus, ilginç ve korkutucu sfenksle karşılaşır. Sfenks zorba olduğu gibi ilginç bulmacalarda sormaktadır ve bunların cevabını bütün herkes bilmelidir, mamafi bilemeyenler sfenks tarafından yenilecektir. Bilmecedeki soru ise şöyle. -Sabahları dört, öğleden sonraları iki, gece
ise üç ayaklarla gezen şey nedir- Oedipus bu soruya duraksamadan doğru cevap veren tek kişi olur: Hemen ”İnsan” der. Neden denilincede, insan bebek iken emekleyerek dört ayak, yetişkinliğinde iki ayak ve yaşlılığında da baston kullandığı için üç ayaklıdır ve böyle yürür der.

Bilmecenin cevabının hiç bulunamayacağından o kadar emin olan Sfenks, bu cevapla yıkılır, ve kendisini öldürür. Halk ise, bu kötü canavardan kendilerini kurtardığı için Oedipus’u kral olarak başlarına isterler. Teb halkının kraliçesi ise, bilindiği gibi kendisinin öz annesidir habersiz. Herkes zaten kralın katilin o canavar olduğunu düşünmektedir. Ve bu süreç hızla işlemeye başlar, Oedipus öz annesi ile evlenir ve kral olur. Dört çocukları olur. Kızlarının biri efsaneler de adı sıkça anılan Antigone’dir.

Gerçeğin Ortaya Çıkışı

Bir zaman sonra şehirde kıtlık olur. Oedipus, kraliçenin erkek kardeşini yani öz dayısını aslında kahinlere gönderir ve bir çözüm bulmalarını ister. Kahinler eski kralı kimin öldürdüğünün bulunmasını ve sfenksin bunu yapmadığını Creon’a söyler ve Oedipus’a bu bilgileri aktarması için geri gönderirler. Kahinlerin bu dediğini kabul eden Oedipus, bu seferde kör bir kahin olan Tiresias huzura çağırtır. Kahin, kendisine katili
araştırmasının hiç iyi olmayacağını söyler.

Öfkelenen Oedipus kör kahinle kavga eder, fakat bu kör kahin epey bilgili olduğu için aslında gerçek kralı
onun öldürdüğünü ve annesi ile de evlendiğini kendisine açıklar ve tehdit eder, o yüzden araştırma der. Oysa Oedipus kendi babasının Corinth kralı olduğunu düşündüğü için buna kulak asmaz. Fakat bu söylenenlerden iyice midesi bulanan Oedipus, bir kahine daha danışır ve oda aslında Teb kralının oğlu olduğunu ve kendi öz babasını öldürüp annesi ile evlendiğini söyleyince dünyası başına yıkılır.

Ne var ki, Corinth ahalisi, Oedipus’un kral olmasını beklemektedir, her şeyden habersiz olan diğer halk
babasının ölen Corinth kralını sanmaktadır. Fakat Oedipus Corinth şehrine gitmez, Teb şehrinde kalır. Bu dedikodular iyice yayılınca, Corinth halkıda onun kralları olmadığını anlar ve mecburen Oedipus annesine (yani karısı kraliçeye) gerçekleri anlatır.

Kraliçede, duydukları karşısında kedere boğulur, herkesten kaçıp uzaklaşıp kuytu bir yerde asarak intihar eder kendini. Oedipus, üzgün bir şekilde Kraliçenin izini sürüp onu aramaya başlar. Bulduğunda ise kötü sonla karşılaştığını görünce mahvolur. Kendisi yüzünden intihar ettiğini düşünür. Bu acıya daha fazla dayanamayıp yanındaki iğneleri gözlerine batırarak kendisini kör bir mecnuna çevirir.

İşte Oedipus Kompleksi Hikayesi mitlerde böyle geçer. Tabi söylence olduğu için bazı değişikliklerde olur hikayede ama genel hatları ile durum bu şekildedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir