Küçük Asya Rumları Gerasimos Augustinos kitabı Özeti

Küçük Asya Rumları Gerasimos Augustinos kitabı Özeti

Küçük Asya Rumları Gerasimos Augustinos kitabı Özeti

Küçük Asya Rumları Gerasimos Augustinos kitabı, kadim Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan Rumları anlatan, dipnot yayınlarından çıkan kaynak kısımları ile birlikte 318 sayfadır.

Ulus Devletler öncesi İmparatorluklar döneminde, çağının mihenk taşını elinden tutan Osmanlı İmparatorluğu, birçok ülkeyi egemenliği altına aldığı gibi hemen yanıbaşındaki Bizans’ıda 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet yenilgiye uğratıp tüm şehirlerini başta İstanbul olmak üzere fethetmişti. Kadim bir Medeniyet olan Bizans’ın, yıkılmasının ardından gene aynı topraklarda yaşayan fakat iktidarlarının değiştiği, birçok gayrimüslim halklar vardı.
Başta Rumlar olmak üzere. Ermeniler. Yahudiler vs. Antolianın geniş bir kesimine yayılmış olan bu halklar. Özellikle Küçük Asya Rumları, Osmanlı döneminde ister kentler ister kırsalda gene aynı yaşamaya devam etmişti. Taki Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde, başta avrupada başlayan ve daha sonra her yere  sirayet eden milliyetçilik ve ulus devlet anlayışı Yunanlılara gelene kadar.

Yunanistan’ın kendi bağımsızlık mücadelesi ve oluşan devletinin öncesinde,  İstanbul ya da Anadolu (Küçük Asya) Rumlarının bu olaya bakışları, tepkisi ve desteği farklı şekilde gerçekleşmişti.

Hem tarihsel kültür yapısı, hem ekonomik sosyal yaşam biçimi hemde Dini yapısı ile Osmanlı içinde yaşayan gayri müslim olan Rumları anlatan bu kitap. Bizce secere niteliğinde sosyolojik hatlarını ele alıp incelemektedir. Kitabın ana akışı altta vereceğim başlıklar altında cereyan etmektedir.

Yazar Gerasimos kitabında. Şu yazım biçimleri ve ana başlıklar üzerinde durmuş. Alt başlıklar şeklinde de devam etmiştir. 1: Tarih ve Demografi: Helenizmin  Küçük Asyada’ki Yazgısı. 2: Rum Cemaatinin Yapısı. 3: Bürokratik Reform ve Rum Toplumu. 4: Taşrada Zenginleşme. 5: Din ve Etnisite: Rum Milleti Tehdit Altında. 6: Eğitim ve Kültür: Etnik Cemaat Kendini Pekiştiriyor. 7: Cemaat ve Millet: Kimliğin Bütünleştirilmesi

Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslim olan Rumların. Çağa tanıklık edecek yaşam biçimlerini. Osmanlıdaki genel anlamda vaziyetlerini bu kitapta bulacaksınız. Tarihi seven ve bilhassa Osmanlı Bizans arasındaki serüvene tanıklık etmiş devamın Osmanlı içindeki Rumların cemaat, etnik kimlik, dini inanç sosyal ve ekonomik boyutlarını merak eden bu hususta inceleme yapan bütün okurların okumasını kesinlikle önereceğimiz bir kitaptır.
[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir