F. E. PETERS İbrahimin Çocukları Kitabı Özeti İnceleme

F. E. PETERS İbrahimin Çocukları Kitabı Özeti İnceleme

F. E. PETERS İbrahimin Çocukları Kitabı Özeti İnceleme

F. E. PETERS İbrahimin Çocukları Kitabı Özeti İnceleme , yazar F. E.PETERS tarafından kaleme alınan kitap genel hatları itibari ile Teolojiyi konu edinmektedir. Dünyada kendine yer eden ve geniş inananlarının olduğu 3 Semavi Dini karşılaştırmalı olarak ele alıyor yazar. Bu dinlerin Hz. İbrahim’den günümüze gelişim süreçlerini birbirlerine benzer yanlarını, çelişkilerini, ortak yönlerini ve daha bir çok şeyi incelemektedir. Yazarın en göze çarpan özelliği 3 dine de yeteri kadar vakıf olmasıdır. Peters, kitabını 8 bölüme ayırmıştır ve en sonada Notlar kısmını eklemiştir. Kitap 2005 yılında Kozmik yayınları tarafından basılmıştır. Toplamda 351 sayfadır.
Hz. İbrahim’den bugüne, Tek Tanrılı Dinlerin birbirleri ile sürekli çekişmesi söz konusudur. Özde Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’in, Hz. İbrahim’in Dininin devamcısı olduğu herkesçe söylenen bir gerçektir. Kaç bin yıllık dünya tarihi içerisinde, yaratıcıya tapınma, dini ritüeller, yaşam biçimleri, sosyal yapıları ve ibadet şekilleri ile her ne kadar 3 Dinin dayandığı Din Hz. İbrahim Dini ise de, uygulanış metodları hep farklılık göstermiştir. Kendi aralarındaki çoğu benzerlikler gibi, hiçbir birini temsil etmeyen görüş ayrılıklarıda mevcuttur. Fakat temelde hepsininde dayanak ve ortak noktası Hz. İbrahim ve Tek Tanrıcı inanıştır.

İşte de tamda bu sırada yazar kitabında konuyu ele alıp, Hz. İbrahim’den günümüze bu 3 Dinin, bütün temel yapılarını inceleyip birbiri  ile yan yana getirmektedir. Ki kuşkusuz kitabın isminden de belirtildiği üzere İbrahim’in çocuklarının Dinlerinin özü aynıdır. Nasıl ki, Ahitin Eskisi veya yenisi söz konusu olsa da adı gene Ahit’se, ve İslamiyet içinde gene bu iki kitabın ayetleri gerçeklik arz edip referans kabul ediliyorsa İbrahim’in çocuklarının çok ortak yönlerinin olması da kuşkusuz yadsınmamalıdır.

F. E. PETERS İbrahimin Çocukları Kitabı ön sözünde

John L. Esposito’nunda dediği gibi, ”tarihe inançlar arası ahenk dönemi olarak geçen ve M.S. 756-1000 yılları arasında Endülüs’te (İspanya) yaşanan dönem, dinlerin bir arada ve hoşgörü içinde yaşamasının en bilinen örneğidir. ( Bu döneme convivencia birlikte yaşamak adı verilir) Yahudi, Hristiyan ve Müslüman topluluklar arasında bu dönemde de gerginlikler olmuştur.

Ama aynı zamanda Hristiyan ve Yahudiler 10. yüzyılda halifelik sarayında, çevirmenlik, mühendislik, hekimlik ve mimarlık gibi seçkin konumlarda bulunmuşlardır.”Yani Tanrıya yöneliş biçimleri ibadet şekli olarak farklılık gösterse de özde hep aynı inanç Tek Tanrılıktır ve buda onların hepsini İbrahim’in çocuğu yapmaya yeterde artacaktır. Din tarihi konusunda meraklı okurlar için tavsiye edeceğimiz güzel bir kitaptır F. E. PETERS İbrahimin Çocukları Kitabı
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir