Yazılar

Yıldız Sarayında Bir Papaz Kitabı

Yıldız Sarayında Bir Papaz Kitabı Özeti

Yıldız Sarayında Bir Papaz Kitabı Özeti, Sabuncuzade Louis Alberi

Bilindiği üzere sitemizde okurlar için oluşturduğumuz Kitap Arşivi kısmında çeşitli bütün kitaplardan kısa özetler sunmaktayız o kitapları ilkin okurlar için okuyup. Bu sefer ki kitabımız Sabuncuzade Louis Alberi’nin Hatıratlarının yer aldığı Yıldız Sarayında Bir Papaz kitabıdır. Bu kitap Selis Kitaplar
etiketiyle Mart 2007 yılında baskıya girmiş ve toplamda 384 sayfalık bir eserdir. Kitaba özet olarak değinmek gerekirse.
Sabuncuzade Louis Alberi Maruni bir Papazdır. Fakat entelektüel kimliği ve dünya geneli bildiği 7,8 lisan aynı zamanda gazetecilik ve basın ile ilgili haşir neşirliği, kendi çapında çıkardığı 3,4 dilde gazeteler sayesinde kısa bir zamanda entelektüel çevrelerce fark edilip, kurduğu ilişkiler sayesince dünya geneli bulunduğu ülkeler ardından soluğu İstanbul’da Yıldız Sarayı’ında, Sultan Abdülhamid’in Basın Danışmanlığına kadar getirmiştir.

Aslen Diyarbakırlı olan yanlış hatırlamıyorsak Süryani bir kökene sahiptir.

Soy isminin hikayesi ise, gene Diyarbakır’da ilk olarak Sabun işi ile ilgilenip, sabun üretimi gerçekleştirdikleri için o çevre insanının ailesine vermiş oldukları lakaptır. Zaten kendisi de sarayda bu soy isimle anılmaya başlanmıştır. Doğumu ve Saraya gelişine kadar kendisi bir çok devleti gezmiş, fikirler edinmiş, notlarına eklemiştir. Burdan sonrası da zaten kitaptan da anlaşılacağı üzere Saray içerisindeki hatıralarını konu almaktadır.

Sabuncuzade, Saray’da padişahın dünya geneli yayınlanan değişik dillerdeki basın haberlerini, Osmanlı Devleti hakkındaki fikirleri, makaleleri, tek tek inceleyip getirtip, padişah için Türkçeye çevirip kendisine taktim etmektedir. Aynı zamanda haftalık açıklamalarda gerçekleştirmektedir. Sabuncuzade’nin bu husustaki becerisi taktir edilecek ki, Türkçe dışında bilip konuştuğu bir sürü dilden kaynaklanmaktadır. Bu diller arasında, Latince, İtalyanca, Fransızca, İngilizce, Arapça, Süryanice, Türkçe, ve yerel bir kaç dil bilmesi ile gerçekleşmektedir.
Her şeyden önce iyi bir basın analizcisi ve kendisi de yazarıdır. Gazetelerin okuduğu haberlerinden Padişaha taktim etmek üzere çevrilmesi de kendisi açısından pek de zor gelecek bir uğraş değildir. Çünkü kendisi de bir çok kez farklı diller de ve ülkeler de gazeteler çıkarmıştır. İşte bu Yıldız Sarayında Bir Papaz Kitabı Sabuncuzade’nin hayatını gün gün kaleme alıp günlük tutmasını içeren bir yapıttır. Bu günlükler içerisin de Osmanlı Sarayı’ndaki görevi ve o günlere dair tuttuğu notlar ile de Tarihi sever okurlar için bir öncelik olacağı kanaatindeyiz.