Yazılar

Hikmet Kıvılcımlı Hayatı ve Eserleri Kitabı Özeti

Hikmet Kıvılcımlı Hayatı ve Eserleri Kitabı Özeti

Sitemizin değerli okurlarına sunmuş olduğu, bildiğiniz gibi Kitap Arşivi kısmı vardır. Bizler bu kısımda online kitapçı formatında okuduğumuz bütün kitapların okurlar için kısa ve net özetini yapıp bilgiler sunmaktayız. Bu sefer ki okuduğumuz kitap yazar Tarkan Tufan tarafından kaleme alınan ve nokta kitap
yayınevi tarafından basılan toplamda 238 sayfalık Hikmet Kıvılcımlı Hayatı ve Eserleri Kitabı Özeti’dir.
Bilindiği üzere Avrupa da bir hayalet geziyor sözü ile 18. yüzyıla damgasını vuran Karl Marx ve Engels tarafından yazılan Komünist Manifesto ve Sosyalizm+ Komünizm ideolojisi, sadece Avrupa’da değil bütün dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Geniş İşçi kesimleri ve zenginler dışındaki bütün halklar kendilerinden bahsedildiğini düşünüp bu ideolojik düşünceye katıldılar. Marx ve Engelse belki de teorilerinin pratiğe yansımasını kendileri tam anlamda sağlayamasa da devamında Çarlık Rusya’sının yıkılıp yerine S.S.C.B. Lenin tarafından kurulması ile başardılar.

Kuramın Gelişmesi

Lenin ve yeni kurulan Rusya, Marx ve Engels’in Komünist fikirleri ile devleti yeniden dizayn edip teorinin pratiğe yansımasını gerçekleştirdi. S.S.C.B kurulması bütün dünyada büyük bir ses ve tarihin seyrinin değişmesine neden olurken bizim ülkemiz de de duyulmaya başlanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti’nin,
Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ardından kurulması ile birlikte, mevcut iktidardan memnun olmayan çoğu düşünür, aydın, siyasetçi ilk tercih olarak kendilerini Sosyalizm düşüncesi ile donatmışlardı. Ülke içinde İşçi ve ezilenlerin sesi olmak için yola çıkan bu düşünürler, siyasetçiler kısa bir sür sonra Türkiye Komünist Partisi’ni kuracaklardı.

Kesintiye uğrayan ve kadrolarının zaman zaman cezaevi zaman aman yurtdışına kaçmasına neden olan bu süreç ve sürecin içinde oldukça aktif ve teorisyen olan Dr. Hikmet Kıvılcımlı’da vardır. İşte bu okuyacağınız kitap, tüm bu süreçleri gözden geçirip, Hikmet Kıvılcımlı yaşamı refarans alınarak yazılmış,
yeni Türkiye ve Sol dinamiklerin şaha kalkışı olan 1968’lere kadar okurlar için bilgiler sunmaktadır.
Türkiye Solu içindeki ayrışmalar, ilk önder kadroların yaşamları ve düşünceleri bu minvalde Hikmet Kıvılcımlı ekseninde cerayan eden ülke siyaseti ve kendi partisi TKP’nin ona karşı tutumu, İktidar partisi ve muhalefeti, dış dünyada olan gelişmeler ve en sonunda Hikmet Kıvılcımlı’nın yaşamının sonununda
ele alındığı bu kitabı, sol tarih üzerine yolculuk yapmak isteyen herkese öneririz.