Yazılar

Sözlü kültür ne demek ve sözlü kültür özellikleri nelerdir

Sözlü kültür ne demek ve sözlü kültürün özellikleri nelerdir

Sözlü kültür ne demek ve sözlü kültürün özellikleri nelerdir

Sözlü kültür ne demek ve sözlü kültür özellikleri nelerdir : Bu yazımızda siz değerli okurlar için, Sözlü kültür ne demek bunun yanında kısacası sözlü kültür özellikleri nelerdir,  sözlü kültür ürünlerimiz, sözlü kültür örnekleri, sözlü kültürlerimiz nelerdir, Türklerde sözlü kültür, sözlü kültür eserleri nelerdir gibi sorularınıza özellikle cevaplar vermeye çalışacağız.

Sözlü Kültürde ve Toplumsal Yapılar

İnsanlığın başlangıcında özellikle; yazının icadına kadar bilginin üretilmesi ve üretilen bilginin aktarılması sürecinde söz önem kazanmıştır. Söze dayalı bilginin başat bir rol oynadığı bu süreçte; ilkel ve komünal bir topluluk hayatıyla birlikte sözlü kültür oluşmuştur. Sözlü kültürde, sözün en güzel bir şekilde söylenmesi ve üretilen sözlü bilginin; insanların hafızasına nakşedilmesi noktasında ozan denilen bilge kişiler ön plana çıkmıştır.

Sözlü Kültür Nedir

İnsan topluluklarının yeryüzünde farklı görünüm ve yaşayışlarını tayin eden kültür kavramı, insanlığın yaşamı boyunca ortaya koyduğu maddi ve maddi olmayan bütün ürünleri kapsamıştır hatta. Bundan dolayı, kültür alanında her ne varsa onların hepsinin yansımalarını sözlü kültür ortamında bulmak mümkündür ilk olarak. Jack Goody, oldukça müphem bir kavram olan sözlü geleneğin okur-yazar olmayan bir toplumda kuşaktan kuşağa söz aracılığıyla aktarılan her şeyi, başka bir deyişle kültürün tamamını kapsadığını ileri sürmektedir. Goody her ne kadar kültürün tamamını kapsadığını iddia etse de, aynı zamanda sözlü kültürün işlevinin günümüzde yazılı olan kültüre göre ikinci planda kaldığını vurgulamaktadır. Devamını Oku
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]