Yazılar

Sokrates Hayatı ve Eserleri Detaylı İnceleme Yazısı

Sokrates Hayatı ve Eserleri Detaylı İnceleme Yazısı

Sokrates Hayatı ve Eserleri Detaylı İnceleme Yazısı

Sokrates Hayatı ve Eserleri Detaylı İnceleme Yazısı: Bu yazımızda dünya çapında bilinen filozof Sokrates Hayatı ve Eserleri Detaylı İnceleme Yazısı hazırladık siz okurlarımıza. Umarız beğenirsiniz saygılarımızla.

Antik Felsefe de önemli bir dönüşüm gerçekleştiren Yunanlı filozoftur. M.Ö. 470’te Atina’da doğdu. Babası Sophroniscus taş ustası, annesi Phaenarete ise ebeydi. Bir süre babasının yanında taşçılık (heykeltraşlık) yaptı. İlk Atinalı Filozof Anaksagoras’ın öğrencisi olan Archelaos’un yanında öğrenime başladı. Erken dönem tabiat felsefesinin yanı sıra onun ahlak alanındaki görüşleri Sokrates üzerinde olumsuz bir etki bıraktığından kısa sürede ilgisini başka alanlara yöneltti. Zira Sokrates varlığın menşeini (arkhe) hakkında o güne kadar geliştirilen ve ispatı mümkün olmayan fiziki bilgilerin insanlığa hiçbir fayda sağlamadığını anlamakta gecikmemişti.

Ona göre insanın, varlığın ilkesi veya fiziki varlıklar üzerine değil kendi varlığı üzerine düşüp zihin dünyasını keşfetmesi gerekir. Kendisine bu fikri ilham edenin Anaksagoras’ın ”Evrendeki düzenin ve kanunun sebebi akıldır” şeklindeki ifadesi ile Delfi Tapınağı’ndaki kahinlerin, ”Kendini Tanı” biçimindeki özdeyişleri olduğu anlaşılmaktadır.

Onun bu anlayışı felsefe tarihinde Sokrates öncesi ve Sokrates sonrası diye bir ayırım yapılmasına sebep olmuştur.

Kaynaklar Sokrates’ten, herkesin dikkatini çekecek şekilde sade ve basit bir hayat yaşayan ve aktif politikadan uzak duran büyük bir filozof, katıldığı savaşlarda cesur bir asker, giyim kuşama değer vermeyen, her zaman çıplak ayakla dolaşan bir derbeder ve Atina’nın en çirkin erkeklerinden biri olarak söz eder. Devamını Oku

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]