Yazılar

Kore'nin İlk Gazetesi Hansong Sunbo Gazetesi İnceleme

Kore’nin İlk Gazetesi Hansong Sunbo Gazetesi İnceleme

Kore’nin İlk Gazetesi Hansong Sunbo Gazetesi İnceleme

Kore’nin İlk Gazetesi Hansong Sunbo Gazetesi İnceleme : Dünya geneli bütün ülkelerde insanlar, günlük ya da çeşitli gelişen zamanlarda olayları, haberleri basın aracılığı ile öğrenmektedirler. Uluslararası basın yayın kuruluşları olduğu gibi, ulusal çapta da medya insanları her ne kadar ana akım medyanın yanlı haberleri olsa da bilgilendirmektedir. Bu minvalde maatba ve gazetelerin çok büyük bir önemi vardır. Çünkü görsel medya yani televizyonun henüz ortaya çıkmadığı dönemlerde, insanlar genel olarak basılı medya ile iletişim halinde idiler. Bu yazımızda sizlere ikiye bölünmeden önceki Kore’nin ilk basılı gazetesini sunuyoruz.
Kore Kralı, Çinlilerin tavsiyeleri ile Dışişleri Ofisine Çin’de gümrük hizmetinde çalışmış olan Prusyalı Paul Moellendorff ile bir Çinli diplomat olan Ma Jiançang’ı danışman olarak atadı. Bunun yanında, 1883’de Çinliler, Kore Deniz Gümrük Hizmetinin kurulmasında da yardım ederek Paul Moellendorff’u başına getirdiler. Bir kez daha Çinlilerin tavsiyesine uyarak Koreliler Başkent Muhafız Komutanlığını kurarak eğitim sorumlusu olarak genç bir Çinli subay olan Yuan Şikay’ı getirdiler.

Bu arada Kore Hükümeti de kendi reform çabalarına devam ediyordu. 1882’de Japonya’dan özür dilemek üzere bir heyet gönderdiler. Bu dönemde özellikle Japonya’yı ziyaret eden heyetin tavsiyesiyle Kültür ve Enformasyon ofisi kuruldu. Ayda üç defa çıkacak olan Kore’nin ilk gazetesi Hansong Sunbo Çince karakterlerle yayın hayatına başladı. Daha sonra Hansong Chubo adını alarak hem Çin, hem de Kore dilinde basılmaya başlandı.

Tüm bu reform girişimleri Kore politikasını da hareketlendirmişti. Min klanından Kraliçe Min yeni kurulan kurumları güç kazanmak için birer üs gibi kullanma avantajını yakaladı. Anahtar kadrolardan oluşan güç tekeli giderek korkutmaya başladı. Kraliçe Min, açıkça Çin yanlısı bir politika izliyordu. Aslında pragmatik bir davranıştı. Kraliçe Min, doğunun yoluyla batının makineleri şeklinde ılımlı reformcuların görüşünü benimsedi. 1884 yılından itibaren radikal reformcular Kraliçe Min’in ve klanın reformlarının önündeki engel olduğu gerekçesiyle görevden alınmasına yönelik bir takım planlar yapmaya başladılar. Japonya’nın Kore’de bulunan sefiri Takezoe Shin’ichiro Japon temsilciğini koruyan ikiz yüz Japon muhafızın böyle bir darbe girişimine destek vereceği konusunda reformculara söz verdi.

Kaynak: Dr. Barış Adıbelli Kuzey Kore Bir Komünist Hanedanlığın Hikayesi bilim+gönül yayınları