Yazılar

Hikmet Kıvılcımlı Kimdir ve Hikmet Kıvılcımlı’nın Hayatı

Hikmet Kıvılcımlı Kimdir ve Hikmet Kıvılcımlı’nın Hayatı

Hikmet Kıvılcımlı Kimdir ve Hayatı : Hikmet Kıvılcımlı’nın hayatı, peş peşe patlak veren savaşların ateşiyle kavrulmakta olan Balkan topraklarında başlar. Osmanlı’da devrimlerin ve ulusal çalkantıların en yoğun gözlemlendiği bu coğrafya, Panslavizm’in, Türkçülüğün, din savaşlarının ve emperyalizmin hedef
tahtası halindedir, o yıllarda da.

Dünyanın en heybetli imparatorluğunun yıkılışı esnasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi, Balkan coğrafyası da milliyetçilik, kin ve yıkımdan yeterince nasibini almaktadır. İttihat ve Terakki önderlerinin, gerek insan gücü gerekse de politik toplaşma sahası halinde olan Balkan ülkeleri, Sırp-Bulgar ve
Yunan ayaklanmaları ve özellikle de Akdeniz sularına gözünü diken Çarlık Rusya’sının adeta oyun sahası haline gelmiş; Roma İmparatorluğu’ndan beridir savaşsız gün geçmemiş olan bu bereketli topraklar şimdi de 600 yıllık imparatorluğun yıkılış sancılarıyla sarsılmaktadır.

Bu büyük sarsıntı, belki de 19. yüzyılın en büyük ve kanlı savaşlarından olan Prusya-Fransa savaşlarının giderilememiş sıkıntısıyla 20. yüzyıla taşınan emperyalist paylaşım saldırganlığının bir devamıdır elbette. Kıvılcımlı henüz dünyaya gözlerini açtığı yıllarda, tüm Adriyatik ve Yunan kıyılarını saran ateş hala söndürülememiş, içten içe yanmaya devam eden bağımsızlık ve özgürleşme ateşleriyle daha da büyük bir yıkımın koru beslenmektedir. Devamını Oku