Yazılar

Erken Orta Çağ Kavimleri

Erken Orta Çağ Kavimleri

Erken Orta Çağ Kavimleri

Erken Orta Çağ Kavimleri : Bu yazımızda siz değerli okurları eski çok eskiye götürüp Orta Çağ’da bir sörf yaptırmak istiyoruz. Ve dolayısı ile sörf yaparkende hangi kavimler, milletler karşılaşacağız onları bilmek istiyoruz. 

Her kavmin, halkını hayali bir etnik birliğe bağlayan geleneği mevcuttu. Erken Ortaçağ toplumu, durağan değil değişken olduğu için, bu etnik birliğin yapısı da kendi içinde dalgalanabilmekteydi. Bu nedenle, etnik topluluktan kopan görece küçük gruplara sık rastlanılmaktaydı. Bu hal, ekonomik durumla yakından ilişkili olabilmekteydi. Barbar kavimlerin ekonomisi belirsizlikler üstüne kuruluydu ve yerleşik düzen, geçilmesi kar sağlamayan bir teşebbüstü.
Erken Ortaçağ boyunca barbar kavimler ancak kıt kanaat geçinebilmekteydiler. Doğal afetler gibi öngörülemez gelişmeler, kavmin bölünmesini zorunlu kılmaktaydı. Gene de bu bölünmeler çoğunlukla ekonomiden ziyade soylular arasındaki çatışmaların bir neticesiydi. Erken Ortaçağ’da hayat, ne romantik idi,
ne de uyumlu. Barbar topluluklar barışı pek nadir tecrübe ederlerdi.

Kişi kendini sürekli bir savaş hali içinde bulurdu. Barış bir istisnaydı ve anlaşmayla belirlenmek zorundaydı. Bir grup, diğerinden kopmak suretiyle oluşur oluşmaz, eski anavatanını geride bırakır ve yeni bir kavmi veya halkı vücuda getirirdi. Bunun tersi (yani grupların birleşerek daha büyük birlikler oluşturulması başarılması pek müşkil bir işti.

Daha büyük bir gruba katılan küçük etnik gruplar, genelde kendi kavimlerinin geleneklerini tamamen terk ederler ve bütünün içinde asimile olurlardı. Bazen ise, daha büyük gruba katıldıktan sonra da etnik kimliklerini muhafaza etmeye muvaffak olanlara rastlanmaktaydı. Bu nedenle, Erken Ortaçağ’da yaşayan halklar, sık sık karşımıza, etnik çeşitliliğe sahip göçebe birlikler olarak çıkmaktadırlar.

Bunun örneklerini Büyük Theoderic’in kalabalık ordusunda (bu orduda Gotların yanı sıra, Rugianlar, Vandallar, Alanlar, Heruliler, Sciri, Suevi ve Sarmatianlar, Gepidler ve Alamannialılar da savaşmaktaydı) veya 568 yılında Alboin’in liderliğinde İtalya’ya giren Lombardlarda (ki saflarında Gepidler, Herullar, Thuringianlar, Saksonlar ve hatta Pannonia ve Noricum gibi bölgelerden gelen halklar da savaşmaktaydı) gözlemlemekteyiz.

Kaynak: Tarih Boyunca Avrupada Savaş ve Barış – Anja V. Hartmann & Beatrice Heuser / Etkileşim Yayınları