Yazar Ahmet Rasim’e göre Bebeklere Ninni Okumanın Gerçek Nedeni

Türk Edebiyatında derin izler bırakan, Cumhuriyet öncesi Osmanlı Dönemine de tanıklık eden yazar, gazeteci, tarihçi ve sonlara doğru Milletvekili olan Ahmet Rasim’e göre bebeklere okunan ninnilerin uyumalarından ziyade gerçek nedenleriBebekler uyutulurken, yumuşak bir ses tonda, huzur veren bir eda ile ninniler söylemenin asırlardır süren bir adet olduğu bilinmektedir. Her ne kadar basit bir hadise gibi görünse de bu adetin pek çok önemli yönü bulunmaktadır. Bunlardan başta geleni, şüphesiz, bebeğin psikolojisindeki olumlu etkisidir. Sözlerinde çok fazla anlam aranmasa dahi ezgisi ve söyleniş tarzı ile bebeğe büyük bir huzur vermekte, bu ise onun gelişiminde olumlu izler bırakmaktadır.

Ahmet Rasim Kitapları içinde zaman zaman ninnilere değinmiş (MBY 354), yeri geldikçe konuyla ilgili ninni misallari vermiştir. (F5) Ancak özellikle Cidd ü Mizah adlı eserinde bir yazısını tamamıyla ninnilere ayırmıştır. Burada: ”Evladımızın ilk işitecekleri ve saye-i terennümünde kemal-i afiyetle uyuyacakları ninnilerimizin asr-ı hazır efkar-ı cedidesine muvafık ve bahusus gayret-i diniyye ve vataniyyeyi küçükten zihinlerine nakşedecek surette adab u temayülat-ı milliyeye mutabık surette tertip edilmesi lüzumunu kendi kendime bir daha teemmül eylemiş idim. (CM70) sözleriyle ninnilerin önemine dikkat çeken yazar, ninnilerin bebeğin ahval-i ruhiyesi üzerinde ciddi izler bırakabileceğini ve bunun etkili bir şekilde kullanılması gerektiğini söyler. Ahmet Rasim’e göre
bizim ninnilerimizin sözleri pek anlamsızdır. Oysa o, başka milletlerin, ninnileri nasıl bir yetiştirme vasıtası olarak kullandıklarına şahit olmuştur.

Bulgaristan’ın İstiklal’ini ilan ettiği gün Sofya’da bulunan yazar, Bulgar gençlerinin ”Fevkalade asar-ı teheyyüc”ünü ve nümayişlerini izlemiş, gece boyunca Bulgar Milli şarkısını söylediklerini işitmiştir. Şarkının nakaratının Haydi İstanbul’a! sözleri olduğunu kaydeden yazar, bir ihtiyar Bulgar ile yapılan bir mülakattan şu kısmı nakleder: ”Çocuklarımız ağladıkları zaman onlara, Türkleri ayağının altına almak için büyü evladım!” deriz. (CM 71)

Bütün bunlar yabancıların her türlü aracı bir amaç uğruna kullandıklarını göstermektedir. Türklerin de sahip olduğu pek çok meziyet ve imkanı, tam tersine heba ettiğini; milletleri dinç, serbest, genç tutan şeyin fikri hayat olduğunu söyleyen Ahmet Rasim, sen yaşamaya ve şu suretle yaşamaya gerek dinen, gerek hamiyyeten borçlusun. Vallahi zelil ve sefil olursun.(CM 72) yolunda şarkılarla, ninni sözleriyle Osmanlıların da çocuklarını yetiştirmeye, gençlerini etkilemeye başlaması gerektiğini söyler.

Çünkü Ahmet Rasim, eski kadınların teşhiz-i ezhan için çocuklara muammalar sorduğu (ŞM I-II 83) yıllarda yaşamış ve aracın ne olduğu bir yana, bir çocuğun hatta burada olduğu gibi bir bebeğin hayatına giren pek çok şeyin eğitim aracı olarak kullanılabileceğine inanmıştır. Üstelik Rasim’e göre, Türkler, bu tip araçları yaratmakta ve kullanmakta diğer pek çok millete göre daha beceriklidir.

Ahmet Rasim Hayatı

1865 yılında İstanbul’da, Sarıgüzel’de doğan yazar Ahmet Rasim, kendisi karnındayken annesini terk eden babası Bahaeddin Efendi’yi tanımamış, annesi Nevber Hanım, sütninesi, ”Kara Anne”si ve kalfaları Dilfeza’dan oluşan bir şefkat çemberi içinde çocukluğunu geçirmiştir. 1876 yılında Darüşşafaka’ya kaydolan Rasim o zamana kadar çeşitli mahalle mekteplerinde öğrenim görmüş ve akrabadan Miralay Mehmet Bey’in himayesinde özel dersler almıştır. 1883 yılında birincilikle bitireceği Darüşşafaka’da edebiyata ilgi duymaya başlayan yazar, ilk yazı denemelerini de burada yapar. Mezun olduktan sonra hayatı boyunca kısa süreli çeşitli memuriyetlerde bulunan Ahmet Rasim, İstanbul mebusu iken 21 Eylül 1932 yılında Heybeliada’da vefat eder.

Ahmet Rasim Kitapları

Falaka, Şehir Mektupları, İki Güzel Günahkar, Gülüp Ağladıklarım, Gecelerim, Eski Maceralardan, Fuhş-ı Atik, Matbuat Hatıraları, Muharrir,

Kaynak: edebivizör editörleri tarafından ( Ahmet Rasim’in İstanbul’u, Türk Edebiyatında İstanbul Serisi /5 İstanbul Büyükşehir Kültür) kitabından kısaltılarak alınmıştır.

İlişkide Aldatmadan daha çok Acıtan 6 durum

Öğrendikten Sonra Bir Kuş Tüyü Gibi Hafiflemenizi Sağlayacak 6 Psikolojik Gerçek

Bir Erkeğin Sizi Sevdiğini Gösteren 5 İstemsiz Davranış

Kadın M.stürbasyonu Hakkında 7 Şaşırtıcı Bilgi

Karakter Analizi Doğum Ayına Göre Belirlemek

Mutlaka okunması gereken İnsan Beynini Geliştiren 7 Roman

Kadınlar C.nsellikte Hangi Burçla Uyumlusunuz İşte Cevabı?

Bir Erkeğin Gözünde Tatlı Görünen 5 Kadın Karakteri

‘Seni Seviyorum’ Demesinden Daha Anlamlı Küçük Ama Önemli 7 Şey

Cinsel Keşif ve Psikoloji Üzerine Son Yıllarda Çekilmiş En İyi 4 Film

Başladıktan Sonra Elinizden Bırakamayacağınız 5 Mükemmel Kitap

Ölmeden Önce Mutlaka İzlenmesi Gereken 5 Başyapıt Film
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir