Siyasi Dünya ve Edebiyat Dünyası İlişkilerine Genel Bakış

Siyasi Dünya ve Edebiyat Dünyası İlişkilerine Genel Bakış

Siyasi Dünya ve Edebiyat Dünyası İlişkilerine Genel Bakış

Siyasi Dünya ve Edebiyat Dünyası İlişkilerine Genel Bakış : Valery Larbaud’nun edebiyat siyaseti dediği şeyin kendine özgü yöntemleri ve gerçekleri vardır ve siyaset bunlardan habersizdir. Siyasi dünya haritası ile entelektüel dünya haritası arasında büyük bir fark mevcut. Bunlardan birincisi her elli yılda bir değişir, keyfi ve muğlak bölünmelerle doludur; öne çıkan merkezleride çok değişkendir. Entelektüel harita ise tam tersine çok yavaş değişir ve sınırları büyük ölçüde sabittir. (…)
Bu bizi ekonomi siyaseti ile neredeyse hiç ilişkisi olmayan entelektüel bir siyasete götürür. Frenand Braudel de sanatsal uzamın ekonomik (dolayısıyla siyasi) uzamdan nispeten bağımsız olduğunu tespit etmiştir. 16. yüzyılda diye anlatır, Venedik ekonominin başkentiydi ama entelektüel olarak öne çıkan, Floransa ve oraya özgü Toskana Lehçesi idi; 17. yüzyılda Amsterdam Avrupa’nın en büyük ticaret merkezi haline geldi, ama sanatta ve edebiyatta zafer Roma ve Madrid’deydi. 18. yüzyılda Londra Dünya merkezi oldu ama kültürel üstünlük Paris’teydi.

19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başında diye yazar Braudel, ”ekonomik açıdan Avrupa’nın büyük ölçüde gerisinde kalan Paris, Batı Edebiyatı’nın ve resminin tartışmasız merkeziydi. İtalya’nın ardından, Almanya’nın müzikte üstünlüğü ele geçirdiği dönemlerde, Avrupa ekonomik açıdan ne İtalya’nın ne de Almanya’nın hakimiyeti altındaydı.

Bugün de, Abd’nin ekonomide gösterdiği müşhiş ilerleme onu edebiyat ya da sanat dünyasının başına geçirmiş değil. Edebiyat dünyasının işleyişini kavramayı zorlaştıran şey, sınırlarının, başkentlerinin ve iletişim tarzlarının, siyasi ve ekonomik dünyadakilerle bire bir örtüşmemesidir.

Uluslararası edebiyat dünyası 16. yüzyılda, edebiyatın bir mücadele alanı olarak ortaya çıktığı dönemlerde kuruldu ve o zamandan beri giderek büyüdü, yayıldı. Avrupalı devletlerin inşaası ve gelişmesi ile birlikte edebi otorite ve kabuller, sonuç olarakta rekabetler oluştu. Önceleri birbirine tamamen kapalı bölgesel topluluklarla sınırlı olan edebiyat, ortak bir alan haline geldi.

Rönesans İtalya’sı, latin mirasından aldığı kuvvetle kabul gören ilk edebi güç oldu. Arkasından Fransa, Pleiade’nın uç verdiği sırada hem İtalya’nın ilerleyişine hem Latince’nin Hegemonyasına meydan okuyarak ulusal sınırları aşan ilk edebiyat uzamının temellerini attı. İspanya, İngiltere ve derken Avrupalı ülkelerin
tamamı, farklı edebi gelenekler ve servetlerle yavaş yavaş yarışa katıldılar. 19. yüzyılda Orta Avrupa’da baş gösteren milliyetçi hareketlerle birlikte edebiyatta var olma hakkını talep edenler çoğaldı.

Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da gene 19, yüzyılda adım adım rekabette yerini aldılar, nihayet sömürgeciliğin sona ermesiyle birlikte, o zamana kadar kendilerine özgü bir edebiyatları olabileceği akıllardan bile geçmeyen ülkeler (Afrika, Hindistan, Asya ülkeleri) meşru zemine katılmak ve edebi açıdan var olmak için seslerini yükselttiler.

Kaynak: edebivizör editörleri tarafından (Pascale Casanova-Dünya edebiyat cumhuriyeti/Varlık yayınları) kitabından kısaltılarak alınmıştır.

İlişkide Aldatmadan daha çok Acıtan 6 durum

Öğrendikten Sonra Bir Kuş Tüyü Gibi Hafiflemenizi Sağlayacak 6 Psikolojik Gerçek

Bir Erkeğin Sizi Sevdiğini Gösteren 5 İstemsiz Davranış

Kadın M.stürbasyonu Hakkında 7 Şaşırtıcı Bilgi

Karakter Analizi Doğum Ayına Göre Belirlemek

Mutlaka okunması gereken İnsan Beynini Geliştiren 7 Roman

Kadınlar C.nsellikte Hangi Burçla Uyumlusunuz İşte Cevabı?

Bir Erkeğin Gözünde Tatlı Görünen 5 Kadın Karakteri

‘Seni Seviyorum’ Demesinden Daha Anlamlı Küçük Ama Önemli 7 Şey

Cinsel Keşif ve Psikoloji Üzerine Son Yıllarda Çekilmiş En İyi 4 Film

Başladıktan Sonra Elinizden Bırakamayacağınız 5 Mükemmel Kitap

Ölmeden Önce Mutlaka İzlenmesi Gereken 5 Başyapıt Film
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir