Sabahattin Ali Cinayeti ve Katilinin Kendi Ağzından İtirafı

Sabahattin Ali Cinayeti ve Katilinin İtirafı

Sabahattin Ali Cinayeti ve Katilinin Kendi Ağzından İtirafı : Türk Edebiyatı’nın Usta ismi Sabahattin Ali Cinayeti koskoca bir kara leke olarak kalmaktadır. Böylesine büyük bir yazarını kaybeden Edebiyatımız daima yas tutacaktır. 


12 Ocak 1949’da gazeteler, üç sütun üstüne bir başlıkla korkunç bir siyasal cinayet haberi verdiler.

Sabahattin Ali Öldürüldü

 Olayın başlıklarındaki ayrıntılar şöyleydi. ”Huduttan Bulgaristan’a kaçarken öldürüldü. Bulgaristan’a para karşılığı adam kaçıran bir komünist şebekeye mensup Ali Ertekin adındaki katil yakalandı ve evinde yapılan araştırmada Sabahattin Ali’ye ait eşyalar bulundu.

13 Ocak’ta Cumhuriyet Gazetesinde o dönemin ünlü polis-adliye muhabiri Ferdi Öner’in Kırklareli’nde Ali Ertekin’le yaptığı bir konuşma yayımlandı. Ertekin bu konuşmasında olayı daha önceden senaryosunun hazırlandığı biçimde anlatıyor ve vatansever bir kahraman olarak anılmak istiyordu. Alt başlık şöyleydi:

Ali Ertekin: Sabahattin Ali’nin elbiselerini onun tarafımdan öldürüldüğünü anlatmak üzere sakladım. Meseleyi derhal zabıtaya bildirmedim. Bunun çeşitli sebepleri vardı.”

Ali Ertekin duruşması 1949 Nisanın da başladı ve 19 ay sürdükten sonra 1950 Ekimi’nde karara bağlandı. Sanığın avukatı, Müvekkilinin yani Ali Ertekin’in Milli Emniyet’e çalıştığını, yani Mit Ajanı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Milli Emniyet’te görevli olduğunu belirten Zeki kayraklı adında bir tanık İstanbul Ağırceza Mahkemesi’nde alınan ifadesinde şöyle diyordu: Ali Ertekin’i yakalayıp sorguya çektik.

İbrahim ve Osman adlarındaki göçmenleri kaçırdığını, Sabahattin Ali’yide öldürdüğünü itiraf etti. Bu ifadenin okunmasından sonra söz alan sanık avukatı da şunları söyledi. ”Dosya da bulunan belgelerden de anlaşıldı gibi müvekkilim, yani Ali Ertekin, bir buçuk ay süreyle Berber Hasan Tural ve tutuklu komünist arasında vazife görmüş ve kendisine bazı hizmetler verilmiştir. Bu süre içinde sık sık Milli Emniyet’e uğramıştır.”

Sabahattin Ali Cinayeti

Sabahattin Ali Cinayeti ve Katilinin Kendi Ağzından İtirafı : Türk Edebiyatı’nın Usta ismi Sabahattin Ali’nin Öldürülmesi koskoca bir yara olarak kalmaktadır.


Ama ne hikmetse, duruşmalarda kendisinin Sabahattin Ali olayında Milli Emniyet’le iş birliği yaptığı kanıtlanamadı. Yıllar sonra Demokrat Parti dönemindeki eski bakanlardan Samet Ağaoğlu’nun Anıları yayınlandı. Ağaoğlu bu anılarında Adnan Menderes’in, kendilerinden önceki hükümetle ilgili Sabahattin Ali olayının hemen ardından 16 Ocak 1948’de kendisine şunları söylediğini yazdı:

Samet Ağaoğlu Anısı

”Dün Menderes, Sabahattin Ali’nin hükümet tarafından öldürüldüğünü, olayın on gün (!) kadar önce olduğunu hükümetin bu işi nasıl ortaya çıkaracağını çok düşündüğünü anlattı. Açılan yolun çok fena olduğunu söyledim.”

Menderes bu bahsi açmada bir sakınca görmedi. Çünkü cinayet ve o dönemde kendileri henüz iktidar değildi. Olaydan 48 yıl sonra Ali Ertekin, Göksu deresinin kıyısındaki iki katlı evinde kendisi ile görüşen Nokta Dergisinin yazarlarından Dürin Ababay’la Can San’a şunları söyledi:

”Ben evimde yakalanmadım. Gözaltına alındığım günün sabahı kendim Milli Emniyet’in Sirkeci’deki binasına geldim. Sabahtan akşama kadar oturdum. Akşamüstü iki sivil polis gelip koluma girdi. Haydi gidelim dediler. Savcıya gittik. Savcıdan tutuklama kararı çıktı. Biraz şaşırdım haliyle. Sonra Kırklareli’ne gidildi, keşif yapıldı. Ortada ölü olduğu için ceza vermek zorundaydılar.

Ama ben vatan için hayırlı bir iş yaptığımdan cezamın hafifleyebileceğini sanıyordum. Yargıçlar bile yattığı ile kalır diyorlarmış. Milli Emniyetçiler, biz memnunuz, ama elimizden bir şey gelmez, ortada ölü var diyorlardı. Dört yıl yedim. Sonuçta af çıktı iki yılda kurtuldum. Hapisten sonra gidip Milli Emniyet’ten iş istedim. Cevap vermediler. Bu işler böyle. Önce okşarlar insanı, sonra da, ne yaparsan yap derler Her iş görülünceye kadar.

SABAHATTİN ALİ CİNAYETİ EK BİLGİLER

12 Ocak 1949’da gazeteler üç sütun üstüne bir başlıkla korkunç bir siyasal cinayeti haber verdiler. ”Sabahattin Ali öldürüldü.” Olayın başlarındaki ayrıntıları şöyleydi. Huduttan Bulgaristan’a kaçarken öldürüldü. Bulgaristan’a para karşılığı adam kaçıran bir komünist şebekeye mensup Ali Ertekin adındaki katil yakalandı ve evinde yapılan araştırmada Sabahattin Ali’ye ait eşyalar bulundu.

13 Ocak’ta Cumhuriyet gazetesinde o dönemin ünlü polis-adliye muhabiri Ferdi Öner’in Kırklareli’nde Ali Ertekin’le yaptığı bir konuşma yayımlandı. Ertekin bu konuşmasında olayı daha önceden senaryosunu hazırladığı biçimde anlatıyor ve vatansever bir kahraman olarak tanınmak istiyordu.

Alt başlık şöyleydi: ”Ali Ertekin: Sabahattin Ali’nin elbiselerini onun tarafımdan öldürüldüğünü anlatmak üzere sakladım. Meseleyi derhal zabıtaya bildirmedim. Bunun çeşitli sebepleri vardı.”

Gazetelerde artık her gün bu konuda sayfa sayfa röportajlar çıkıyordu: Aliye Hanım olayı nasıl karşıladı? Mehmet Ali Cimcoz ne diyor? Kamyonun şoförü ne anlatıyor vb…Ali Ertekin’nin duruşması 1949 Nisan’ında başladı ve 19 ay sürdükten sonra 1950’Ekim’inde karara bağlandı. Demek ki Türkiye kamuoyu tam bir buçuk yıl bu olayın gerisindeki kurmaca senaryoları izledi ve hiç kimse kesin bir kanıya varamadan dava sonuçlandı. Duruşma boyunca Kırklareli Ağır Ceza
Mahkemesi bir gösteri alanına döndü. Ali Ertekin başarılı bir tiyatro oyuncusu gibi duruşmalarda şov yaptı.

Sabahattin Ali Cinayeti Zanlısı Görüşme

Önceleri konuşmak istemedi, sonra dili açıldı, konuştukça konuştu, bazen ağladı, bazen soğukkanlı göründü, çoğu zaman bütün izleyicilerin nefretini uyandırdı, ama kendisine hiç acıyan olmadı. Bir yığın tanık getirildi mahkemeye: Mehmet Ali Cimcoz, Asaf Halet Çelebi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Berber Hasan Tural, Şoför Salim Haseki, Çoban Şükrü Görüş… Bazı
tanıklarında başka illerdeki mahkemelerde verdikleri yanıtlar okundu. Esat Adil Müstecaplıoğlu, Aziz Nesin bu yolla ifade vermişlerdi.

Ali Ertekin bütün mahkeme boyunca Sabahattin Ali’yi milli hislerle, vatan aşkıyla heyecanlanıp öldürdüğünü ileri sürdü ve alkış bekledi. Savcı ve bazı tanıklar ise katilin soygunculuk maksadıyla bu cinayeti işlediğini öne sürdüler. Buna karşın Ali Ertekin astsubay olarak çalıştığı günlerden orduda tanınmış olan bir süvari yarbayı, Tevfik Kılınç mahkemede şöyle dedi:

”Ali Ertekin’i Alaydan tanırım. Alaydan üç tüfek çaldığı ve bunları yüzer liraya Pomaklara sattığı anlaşılmıştı. Böyle bir adamın Sabahattin Ali cinayetinde milli hislerle davranacağına inanmıyorum.” Sanığın avukatı, müvekkilinin yani Ali Ertekin’in Milli Emniyet’te çalıştığını, yani MİT Ajanı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Milli Emniyet’te görevli olduğunu berliten Zeki Kayraklı adında bir tanık İstanbul Ağırceza Mahkemesi’nde alınan ifadede şöyle diyordu:

” Ali Ertekin Bulgaristan’dan kaçtıktan sonra yurda dönerken sınırda yakalanmış, sonra serbest bırakılmıştı. Servisimize Bulgaristan’dan yurdumuza sığınan ya da göçmen olarak gelen bazı kişilerin tekrar oraya kaçtıkları ihbar edilmişti. Ali Ertekin’den de şüphe ediyorduk. Bu adamı suçüstü yakalamak için bir arkadaşımıza görev verdik. O arkadaş Bulgaristan’a kaçmak istiyormuş gibi Ali Ertekin’den yardım istedi.

200 liraya anlaştılar. Kırklareli’ne gittiler. Ben ve birkaç görevli arkadaş onları ciple izledik. Sınırı geçmek üzere Ali’nin peşinden giden arkadaşımız bir süre sonra Ertekin’in elinden kurtularak İstanbul’a döndü. ” Ali Ertekin’i yakalayıp sorguya çektik. İbrahim ve Osman adlarındaki göçmenleri kaçırdığını, Sabahattin Ali’yi de öldürdüğünü itiraf etti.”

Bu ifadenin okunmasından sonra söz alan sanık avukatı da şunları söyledi.

Sanık Cevabı

” Dosyada bulunan belgelerden de anlaşıldığı gibi müvekkilim, yani Ali Ertekin, bir buçuk ay süreyle Berber Hasan Tural ve tutuklu komünist arasında vazife görmüş ve kendisine bazı hizmetler verilmiştir. Bu süre içinde sık sık Milli Emniyet’e uğraşmıştır.”

Avukatın bu sözleri büsbütün ortalığı karıştırdı. Demek ki ilk kişiyi kaçırdıktan sonra sivil polis memurunu sınıra götüren Ali Ertekin bir süre sonra Milli Emniyet’in hizmetine girmiştir. Ama duruşmalarda kendisinin Sabahattin Ali olayında Milli Emniyet ile işbirliği yaptığı kanıtlanamadı. Bu konuda bir de gizli celse yapıldı ve celsede MİT görevlisi Zeki Kayraklı ile Vedat takma adı taşıyan MİT Memuru Cemal dinlendi. Gizli oturumda yapılan konuşmalar, elbtteki basına yansımadı.

Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden mahkemeye gönderilen bir yazı açıklandı. Bu yazıda Ali Ertekin’e İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden 100 lira ikramiye verildiği belirtiliyordu. Ali Ertekin’in bu büyük vatan hizmetinin bedelinin sadece 200 lira olduğuda anlaşılmıştı. Yıllar sonra Demokrat Parti döneminin eski bakanlarından Samet Ağaoğlu’nun anıları yayınlandı. Ağaoğlu bu anılarında Adnan Menderes’in Sabahattin Ali olayının hemen ardından 16 Ocak 1948’de kendisine şunları söylediğini yazıyor.

”Dün Menderes Sabahattin Ali’nin hükümet tarafından öldürüldüğünü, olayın on gün (!) kadar önce olduğunu hükümetin bu işi nasıl ortaya çıkaracağını çok düşündüğünü anlattı. Açılan yolun çok fena olduğunu söyledim. ”

Menderes bunu söylemekte sakınca görmemişti. Çünkü 1948’de iktidarda olan DP değil CHP’ydi. Sabahattin Ali’nin öldürülmesinin ardından yıllar geçti ama bu korkunç olay unutulmadı.

Sabahattin Ali Kimdir

Sabahattin Ali, Türk yazar ve şair. Edebi kişiliğini toplumcu gerçekçi bir düzleme oturtarak yaşamındaki deneyimlerini okuyucusuna yansıttı ve kendisinden sonraki cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını etkileyen bir figür hâline geldi.

Sabahattin Ali Kitapları

Kürk Mantolu Madonna, Sırça Köşk, İçimizdeki Şeytan, Kuyucaklı Yusuf, Değirmen, Yeni Dünya, Kağnı,

Sabahattin Ali’nin En Sevdiği 3 Kitap

Kaynak: edebivizör editörleri tarafından Hıfzı Topuz’un Başın Öne Eğilmesin, Sabahattin Ali Romanı / Remzi Kitapevi) kitabından kısaltılarak alınmıştır.

İlişkide Aldatmadan daha çok Acıtan 6 durum

Öğrendikten Sonra Bir Kuş Tüyü Gibi Hafiflemenizi Sağlayacak 6 Psikolojik Gerçek

Bir Erkeğin Sizi Sevdiğini Gösteren 5 İstemsiz Davranış

Kadın M.stürbasyonu Hakkında 7 Şaşırtıcı Bilgi

Karakter Analizi Doğum Ayına Göre Belirlemek

Mutlaka okunması gereken İnsan Beynini Geliştiren 7 Roman

Kadınlar C.nsellikte Hangi Burçla Uyumlusunuz İşte Cevabı?

Bir Erkeğin Gözünde Tatlı Görünen 5 Kadın Karakteri

‘Seni Seviyorum’ Demesinden Daha Anlamlı Küçük Ama Önemli 7 Şey

Cinsel Keşif ve Psikoloji Üzerine Son Yıllarda Çekilmiş En İyi 4 Film

Başladıktan Sonra Elinizden Bırakamayacağınız 5 Mükemmel Kitap

Ölmeden Önce Mutlaka İzlenmesi Gereken 5 Başyapıt Film

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir