Yeniçeri Ocağı Özellikleri ve Kuruluşu Hakkında Bilgi

Yeniçeri Ocağı Özellikleri ve Kuruluşu Hakkında Bilgi : Orhan Bey, askeri teşkilatı kökünden değiştirmek istedi. Hiç bir kayda bağlı olmayan akıncılarla düzenleri bozulan yayalara benzemeyen bir ordu tasarladı. Sonraları vezir olan ve hükümdar ailesiyle eşit yürür şekilde bir vezir sülalesi kuran Çandarlı Kara Halil ile bu konu üzerinde konuştu. O zeki adam, Orhan Beye bir proje verdi ve Hristiyan çocuklarından devşirilmek sureti ile daimi bir ordu teşkil edilmesini teklif etti. Bu Yeniçeri Ocağı fikriydi.
Bu teklif yalnız askeri bakımdan değil, Devletçilik bakımından da önemli idi. Çünkü Osmanlıların durmadan genişleyen sınırları içinde Hristiyan çoktu. Türklerin cesur ve silahşör oluşu o çokluğun zarar vermesine engel olmakla beraber ileride idare dengesinin Hristiyanlık lehine bozulması mümkündü.

Çandarlı Kara Halil, yaptığı bu teklife hem daimi bir ordunun çekirdeğini kurmak, hem Hristiyanlardan her yıl birçok gencin Türk harsı almasını ve kendi milliyetinden uzaklaşmasını mümkün kılmak istiyordu. Gerçekten dahiyane olan bu teklif, Orhan Bey tarafından kabul edildi. 1326 yılında bir devşirme usulü kuruldu.

Buna göre Osmanlı Hristiyanlarından lüzumuna göre dilenildiği kadar çocuk toplanacak ve bunlar İslam terbiyesi verildikten sonra Kışlalarda eğitilecekti. Ve Yeniçeri Ocağı gerçekleşecekti.

Bunların belirli bir ücretleri ve yemekleri olacağı gibi savaşta yararlılıkları görülenlere yükseltmeler ve zam yapılacaktı. Karar hemen tatbik olundu. Bin çocuk devşirildi. Fakat bu askere henüz bir ad verilmemişti. Sadece devşirmeler deniliyordu. Bu ise onların izzetinefsini kıracak bir davranıştı. Orhan Bey bu sakıncayı göz önünde tuttu.

Birgün ünlü Şeyhlerden Hacı Bektaş’ın yanına vardı. Yeni asker için bir isim istedi. Şeyh, devşirmelerden birini yanına çağırdı. Cübbesinin bir kolunu başına koydu. Bu durumda kolun yenleri neferin ensesine doğru sarkıyordu. Şeyh bundan sonra duaya başladı.”Yeni askerin adı Yeniçeri olsun. Tanrı bunların yüzlerini ak, bileklerini pek, kılıçlarını keskin, oklarını yavuz eylesin” dedi. Yeniçeriler bu hatırayı unutmadı. Hacı Bektaş’ın elini başına koyduğu neferin o sırada beline doğru sarkan yenini temsil etmek üzere, başlarına giydikleri börkün üstüne biraz daha keçe kattılar. Ocaklarını Hacı Bektaş Ocağı ve kendilerini Hacı Bektaş küçüğü diye andılar.

Yeniçeriler bir Ocak sayılıyordu. Bu ocak birçok ortalara ayrılmıştı ve ortalarda odalara bağlıydı. Ortaların mevcudu sabit değildi, değişirdi. Yüz, dört yüz, beş yüz mevcutlu ortalar olduğu gibi son devirlerde üç bin nefer aldığını gösteren ortalar da vardı. Oda, karargah demekti. Bu karargahta ortanın oturması için bir yer, yemeklerinin pişmesi için mutfak, subaylar için koğuşlar bulunduğundan her oda mükemmel bir kışla demekti.

Yeniçeri Ocağı Özellikleri bakımından 14 maddeli bir esas ile idare olunurdu.

1: Subaylara, kumandanlara, kölelikten gelme olsalarda kayıtsız, şartsız itaat etme
2: Tek bir yürek taşıyorlarmış gibi ayrılık, gayrılık göstermemek
3: Askerliğe ve mertliğe yakışmayan debdebe ve tantana gibi şeylerden uzak kalıp sade yaşamak
4: Dindar olmak, Hacı Bektaş’a sonsuz saygı beslemek
5: Devşirmelerle savaş esirleri arasından seçilenlerden başkasını Ocağa almamak

6: Suçlu Yeniçerilerin ölümle cezalandırılmaları özel bir şekle bağlı bulunmak. Bu şekil şu idi: Ölüm cezasına çarptırılan Yeniçeri, ağa kapısından bir nöbetçiye katılarak Yemiş İskelesindeki Çardak adlı kulluğu gönderilir ve oradaki çorbacıya teslim olunurdu. Çorbacı da hükümlüyü Rumeli Hisarına yollar ve ölüm hükmü orada geceleyin infaz olunurdu. Ceset, kimse görmesin diye bir gülleye bağlanıp denize atılır fakat bir top atılmak suretiyle durum Ocağa bildirilirdi.

7: Yeniçerilere kendi subaylarından başkası tarafından el vurmamak, tekdir mahiyetinde dahi söz söylenememek.
8: Adil ve amelmanda olanlar oturak, yani emekli edilmek
9: Sakal salıverilmemek
10: Kışlalardan asla ayrılmamak
11: Askerlikten başka bir sanatla meşgul olmamak
12: Evlenmemek
13: Talimle, idmanla, zor oyunlarıyla vakit geçirmek
14: Ocakta mertebe yükselişi kıdem sırasıyla olmak

Kaynak: edebivizör editörleri tarafından (Yeniçeriler, M. Turhan Tan/ Maviçatı Yayınları) kitabından kısaltılarak alınmıştır.

İlişkide Aldatmadan daha çok Acıtan 6 durum

Öğrendikten Sonra Bir Kuş Tüyü Gibi Hafiflemenizi Sağlayacak 6 Psikolojik Gerçek

Bir Erkeğin Sizi Sevdiğini Gösteren 5 İstemsiz Davranış

Kadın M.stürbasyonu Hakkında 7 Şaşırtıcı Bilgi

Karakter Analizi Doğum Ayına Göre Belirlemek

Mutlaka okunması gereken İnsan Beynini Geliştiren 7 Roman

Kadınlar C.nsellikte Hangi Burçla Uyumlusunuz İşte Cevabı?

Bir Erkeğin Gözünde Tatlı Görünen 5 Kadın Karakteri

‘Seni Seviyorum’ Demesinden Daha Anlamlı Küçük Ama Önemli 7 Şey

Cinsel Keşif ve Psikoloji Üzerine Son Yıllarda Çekilmiş En İyi 4 Film

Başladıktan Sonra Elinizden Bırakamayacağınız 5 Mükemmel Kitap

Ölmeden Önce Mutlaka İzlenmesi Gereken 5 Başyapıt Film
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir