Türkler hangi ırktan meydana gelmiştir ve Türklerin Kökeni

Türkler hangi ırktan meydana gelmiştir ve Türklerin Kökeni

Türkler hangi ırktan meydana gelmiştir ve Türklerin Kökeni

Türkler hangi ırktan meydana gelmiştir ve Türklerin Kökeni : Bu konuda Alman Türkolog Wilhem Radlof’un; (1837-1918) yirmi beş yıllık çalışmasının ürünü olan ”Aus Sibirien (Sibirya’dan) isimli eserinde; verilen bilgileride nakletmek gerekmektedir. Radlof, Altaylıların 24 soya (Sök=kemik) bölündüklerini, aynı soya mensup olanların ”soy kardeşi” (söktüng karındajı) oldukları anlayışıyla birbirleriyle evlenmediklerini, kaydetmektedir. Bu türden bilgileri de dikkate almamız, diğer milletlerin olduğu gibi Türklerinde bir ırk olmayıp bir ırklar karışımı olduğunu anlamamızı sağlayacaktır.

Her şeye rağmen, soy birliğini tek köken şeklinde anlama yanlışlığında ısrar edersek, o tek köken için coğrafi bir çıkış noktasıda bulmak icap eder. İşte işin içinden çıkamamanın bir sıkıntısı da o noktada hissedilmektedir. Göçlerden önce Türklerin ilk yaşadıkları yerin, yani anayurtlarının neresi olduğu kesin bir sonuca bağlanamamaktadır. Tarihçiler Altay dağlarını; sanat tarihçileri, kuzey-batı Asya bölgesini, kültür tarihçileri, İrtiş-Urallar arasını veya Altaylar-Kırgız bozkırları arasını ya da Baykal gölünün güney-batısını; dil araştırmacıları ise Altayların doğusunu Türklerin anavatanı diye göstermişlerdir.

Bu durumda belirti ve dar bir bölgenin tespit edilmesi oldukça zordur. Genel kabul gören Altay dağları bölgesiyle çelişen bir bilgi de bir Başkurt Türk’ü olan Abdülkadir İnan’dan gelmektedir. İnan, Başkurt Türklerinin, tarihin bildiği en eski zamanlardan beri Ural dağları ve onun doğu ve batı taraflarında yaşamakta olduklarını söylemektedir. Türklerin ilk anavatanı hakkında verilen bu bilgiler, dar bir bölgeden ziyade geniş bir alanda oluşumunu daha güçlü bir ihtimal haline getirmektedir. Bu hususu gördükten sonra, köken meselesinin Türklere özel analizine geçebiliriz. Devamını Oku

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir