Sosyalizm ve Komünizm Kelimelerinin Kökeni İncelemesi

Sosyalizm ve Komünizm Kelimelerinin Kökeni İncelemesi

Sosyalizm ve Komünizm Kelimelerinin Kökeni İncelemesi

Sosyalizm ve Komünizm Kelimelerinin Kökeni İncelemesi : Sizlere bu yazımızda Sosyalizm kelimesini ilk kim buldu, Sosyalizm ne demek, Komünizm ne demek makalemizi hazırladık.

1800 ile 1830 yıllar arasında bilhassa üç insan çağdaşlarına cesaret verdi. Garib bir insan olan ve babasının servetini borsa oyunlarında keybetmiş bulunan Fransız Charles Fourier, bir hal çaresi keşfetmişti. İnsanlık gruplar halinde-ki buna falanj diyordu-teşkilatlandırılmalıydı. Her grup 810 erkek ve bir o kadar
kadından meydana gelmiş olacaktı. Her grubun kendi toprağı ve müşterek sermayesi olacaktı. Fourier’in ”İştirakçilik” yahut ”Himayecilik” diyebileceğimiz ekolü, geniş ölçü de bir harekete yol açtı.
Bir başka Fransız, Saint-Simon, ”Yeni Hristiyanlık”, ”Yeni Endüstri”, İncilini vazetti. Saint-Simon, büyük topraklara sahip olmuş eski bir subaydı. Servetinin dibine darı ektikten sonra, kitapları temize çekmek sureti ile hayatını güçlükle kazanıyordu. Fakirliği yenmek için veraset kanunun kaldırılmasını uygun görüyordu.

Aynı devirde çok ayrı bir durumda bulunan bir başka adam kalemi eline almıştı. Büyük mensucat sanayicisi, parlak iş adamı ve milyoner olan İngiliz Robert Owen. ”Cemiyetin Yeni Görüşü” ve ”Yeni Ahlak Kainatı” adlı eserleri neşretmişti. Gerçekte daha fazlasını da yapmıştı. Owen ”Sosyal Sistem” adını verdiği bir sistemi tatbike başlamıştı. Bu sisemin gayesi, dünyayı yan yana konmuş fabrikalar manzumesi ve köyleri de bir ”işbirliği” teşkilatı haline getirmekti.

Owen bu fikirlerini tatbik etmek üzere İngiltere ve Amerika’da faliyete geçmişti. Bunlar dünyanın yeniden meydana getirilmesinde modellik edeceklerdi. Bütün servetini yavaş yavaş bu fikrinin gerçekleşmesine ayırdı. Böylece Owencilik İngiltere’de, Fauriercilik ve Saint-Simonculuk kadar kuvvetle gelişti.

Bu üç doktrin, müşterek menfaatin Liberalizm yoluyla ahenkli bir hale getirilemeyeceği görüşünde birleşiyorlardı. Böyle bir şey Liberalizmin zıddı sayılabilecek yollardan, serbest rekabet ve hususi mülkiyet bir yana bırakılarak, bir çeşit ”cemiyetçi”, ”sosyal”, ”kooperatif”, ”himayeci”, sistemle gerçekleştirilebilirdi.

Daha önceden ortaya çıkmış iki kelime bu fikirleri şekillendirmek için daha sık kullanılır oldu. Bu iki kelime ”Sosyalizm” ve ”Komünizm” di. Bu iki kelimeyi kullananlar bunların nereden geldiğini bilmiyorlardı. Sadece bir asır sonra, tarih araştırmaları bu iki kelimenin ilk defa 1827 Kasımında Robert Owen’in gazetesinde kullanıldığını ortaya çıkardı. Bunlar ”Biz komünist yahut Sosyalistler” diye başlayan bir cümleden geliyordu.

Kaynak: Vernert Sombart; Proleterya Sosyalizmi, Cilt 1, s. 4/ Leopold Schwarzschild: Marks’ın Yıkılışı
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir