Sömürgecilik Ne demek ve Günümüze Kadar Sömürgecilik Tarihi

Sömürgecilik Ne demek ve Günümüze Kadar Sömürgecilik Tarihi

Sömürgecilik Ne demek ve Günümüze Kadar Sömürgecilik Tarihi

Sömürgecilik ne demek sorusu akla ilk olarak, Sömürgecilik, kolonicilik, kolonyalizm ya da müstemlekecilik, genellikle bir oluşumun diğer başka ulusları, devletleri, toplulukları, halkları, siyasi ve ekonomik olarak egemenliği altına alarak hızla yayılması veya bu doğrultuda ilerlemesi anlamına gelir. Tabi bunun bir de tarihçesi vardır. Sömürgecilik Tarihi hakkında, alıntıladığımız kitaptan bilgileri sizler için yazdık.


Klasik Sömürgecilik: İlkçağda, birbirine bağlı bir göçmen topluluğun, az ya da çok uzaktaki bir toprak parçasına ve artı ürüne sahip çıkması biçimindeydi.Siyasi ve askeri kaygı yoktu. Antik Sömürgecilik-Koloniler Dönemi (5-13.yüzyıl) Ege Denizi adaları ve Küçük Asya kıyılarında gerçekleşmiştir. Fenike, Yunan ve Roma Kolonileri işbaşındadır. İnsan, su ve rüzgar enerjisinden faydalanılmıştır.

Keşif Sömürgecilik-Rönesans Dönemi (13-15.yüzyıl): Marko Polo ile coğrafi keşiflerin başlaması, egemenliğin Akdeniz’den Portekiz’e kayması. 13. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasında, sömürge şehirlerinin yerine sömürge devletleri almıştır. Venedik ve Ceneviz Devletleri kurulmuştur. Klasik Enerji Kaynakları kullanılmaya devam etmiştir.

Fetihçi Sömürgecilik-Hanedanlar Dönemi (15-17 yüzyıl) Kanarya Adalarının İspanyollarca istila edilmesi (1402) ile başlamıştır. Altının çekiciliğine kapılan İspanyollar ve Portekizliler, Amerika’da sömürge edinerek İmparatorluklarını kurmuşlardır. Hollandalılar, Fransızlar ve İngilizler sömürge için imtiyazlı şirketlere başvurmuşlardır. Fransızlar Çin Hindinde, Hollandalılar Malezya’da Britanya (ingiltere) Hindistanda sömürge imparatorlukları kurmaya başlamışlardır. Klasik enerji kaynakları kullanılmaya devam edilmektedir.

İlkel Sermayeci Sömürgecilik-Savaşlar Dönemi (17-19.yüzyıl)

Sanayi Devrimi ile İskoçya, Galler ve İngiltere’nin birleşiminden Birleşik Krallık doğmuştur. Sermaye, finans ve kredi biçimlerini almaya başlamışlardır. Klasik enerji türleri yerlerini buhar ve elektrik enerjisine bırakmıştır.

Modern Sömürgecilik (Emperyalizm) Vahşi Kapitalizm Dönemi (1900-1954): Hegemonya 1914’e kadar İngiltere’dir. Daha sonra A.B.D hegemonyayı ele geçirmiştir. Sanayide otomasyon hızla gelişmiş, elektriğin yerini hızla nükler güç almaya başlamıştır. Birinci paylaşım 1914-1918 döneminde gerçekleşmiştir. 1939-1945
ikinci yeniden paylaşım savaşlarının ardından, 1947’de Anglo-Amerikan Emperyalizminin önderliğinde Soğuk Savaşla 3. egemenlik paylaşım savaşı başlamıştır.

1921’de New York’ta uluslararası sömürgelerin en kapsamlı örgütü olan CFR (Yabancı İlişkiler Konseyi) kurulmuştur. Aynı dönemde Wilson’un Prensipleri yönlendirici olmuştur. Sömürgen elit planlarını uygulamak üzere,CFR’yi temellendiren hepsi Round Table üyesi ve masondurlar. 1946’da Milletler Cemiyetinin hakları Birleşmiş Milletlere devredilmiştir. 2. Dünya Savaşının sonunda, Yalta Konferansından sonra eski sömürgecilik bitmiş, Elitin egemenliği daha da kuvvetlenmiştir.

Vietnam Dönemi (1954-1973) : A.B.D. hegemonyasını sürdürmüştür. Bu dönemde CFR’nin Avrupa uzantısı olan Bilderberg kurulmuş ve faliyete geçirilmiştir.(1954) 6. Ocak 1971’de 38 çokuluslu şirketin yöneticileri gizli Round Table/Yuvarlak Masa toplantısı yaparak, ulusal devletlere karşı çözümler üretmişlerdir. 1973 Paris Antlaşması ile A.B.D. Vietnam’dan çekilmiş ve yeni sömürgecilik dönemi yerini çağdaş sömürgeciliğe bırakmış, A.B.D.’nin parçala ve yönet taktiği bir an için beklemeye alınmıştır.

Çağdaş Smürgecilik Dönemi (1973-1989):

Bu dönem A.B.D. hegemonyasının ivmeli devamıdır. Bilgisayar evlere kadar girmiş, yazılı ve görsel medya gücünü göstermeye başlamıştır. Uluslararası örgütler ve şirketler evliliği artık belirginleşmiştir. CFR güdümünde A.B.D. , Japonya ve Avrupa elitlerinin bir araya gelmesiyle Trilateral Komisyon kurulmuştur.

1973 Trilateral ve CFR üyesi olan Ford (1974) Carter (1977) Reagan (1981) ve Bush (1989) başkanlıklara oturmuşlardır. Vatikan Siyasal güç olarak kendini açıkça ortaya çıkarmıştır. Klasik ürünlere, tekstil gibi tüketim ürünleri de katılmış, kota mücadeleleri başlamış, montaj sanayi yaygınlaştırılıp, para başı iş gücü yaratılmıştır. A.B.D. bu arada klasik ”kaos yarat, birbirine düşür, böl ve yönet, yeniden kaos yarat” taktiğini sürdürmüştür. Berlin Duvarı yıkılmış, Malta Sözleşmesi ile SSCB’nin teslimiyeti belgelenmiştir. (1989)

Uygar Sömürgecilik Düzeni Dönemi (1989) Günümüzde şimdilik ortada görünen hegemonya sahibi A.B.D.’dir. Ama asıl sömürücü Konsül’dür. Oluşturulan devlet içinde devlettir. CFR, IMF, Dünya Bankası, Bilderberg, Trilateral, Round Table gibi örgütler, Rotary, Lions, Diners gibi mason kuruluşları, dernekler, cemiyetler, vakıflar, Gladyo, P-2 mason locası gibi yapılanmalarla, ülkelere amaçlanan ekonomik, kültür, siyasal, sosyal politikalarla istenen şekil verilmektedir.

Kaynak: Hakan Yılmaz Çebi-Üç İsrail, Altın Buzağa Operasyonları/Anatolia Yayınları

İlişkide Aldatmadan daha çok Acıtan 6 durum

Öğrendikten Sonra Bir Kuş Tüyü Gibi Hafiflemenizi Sağlayacak 6 Psikolojik Gerçek

Bir Erkeğin Sizi Sevdiğini Gösteren 5 İstemsiz Davranış

Kadın M.stürbasyonu Hakkında 7 Şaşırtıcı Bilgi

Karakter Analizi Doğum Ayına Göre Belirlemek

Mutlaka okunması gereken İnsan Beynini Geliştiren 7 Roman

Kadınlar C.nsellikte Hangi Burçla Uyumlusunuz İşte Cevabı?

Bir Erkeğin Gözünde Tatlı Görünen 5 Kadın Karakteri

‘Seni Seviyorum’ Demesinden Daha Anlamlı Küçük Ama Önemli 7 Şey

Cinsel Keşif ve Psikoloji Üzerine Son Yıllarda Çekilmiş En İyi 4 Film

Başladıktan Sonra Elinizden Bırakamayacağınız 5 Mükemmel Kitap

Ölmeden Önce Mutlaka İzlenmesi Gereken 5 Başyapıt Film

 
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir