Sadri Maksudi Arsal kimdir ve Kültür Tereddüdü

Sadri Maksudi Arsal kimdir ve Kültür Tereddüdü

Sadri Maksudi Arsal kimdir ve Kültür Tereddüdü

Sadri Maksudi Arsal kimdir ve Kültür Tereddüdü : (1880-1957) Kazan’ın Taşsu kasabasında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rus okullarında, üniversite tahsilini ise Paris Hukuk Fakültesi’nde yaptı. İkinci ve Üçüncü Rus Parlementosunda (Duma) Kazan Türklerinin temsilcisi olarak bulundu. 1917 ihtilalinden sonra İdil-Ural Devletinin ilk cumhurbaşkanı oldu. 1918 de Bolşeviklerin bu siyasi yapıyı kaldırması üzerine önce Finlandiya’ya sonra Paris’e gitti. 1923-1925 de Sorbonne’a bağlı İslav Ülkeleri Enstitüsü’nde Orta Asya Tük tarihi ile ilgili dersler verdi. 1925 yılında davet edilerek Ankara Hukuk Fakültesi proseförlüğüne getirildi. 1931 yılında önce Şebinkarahisar sonra Giresun milletvekili oldu. daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Orta Asya Türk tarihi dersleri verdi. 1933’te ordinaryüs profesör oldu.

Arsal ”ırk tabirinin antropolojik tabirinden başka, bir de etnolojik manası vardır” dedikten sonra; millet merfumunu her iki manadaki ırk kavramından ayrı görmek gerektiğini söylemekte; ve Slavlardan örnekler vererek bir ırkın içinde ayrı milletler olabileceğini fade etmektedir. Türklük için ise ırk ve millet manalarının eşanlamlısı fikrini işlemektedir. Bu fikrini ” Türkler bahis konusu olduğu zaman, ırk ve millet mefhumları hemen hemen birleşmektedir” cümlesiyle açıklamaktadır. Devamını Oku

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir