RUS İHTİLALİ VE MASONLAR (BOLŞEVİK EKİM DEVRİMİ)

RUS İHTİLALİ VE MASONLAR (BOLŞEVİK EKİM DEVRİMİ), Rus İhtilali Ülkemiz ve dünya genelinde Alman Filozof Karl Marx tarafından ortaya atılan İşçi İktidarını kendinden sonra ete kemiğe kavuşturduğunu düşünen Rus Lenin, SSCB ve Ekim Devrimi hakkında benimde ilgimi çeken ilginç bir yazı buldum.
Rus İhtilali, Rus Çarlığı ve Bolşevikler arasındaki çekişmelerden sonra Sovyetler Birliği adı altında kurulan bugün kü Rusya’nın kurucusu ve yaptığı devrimle ilgili bu devrimi yaparken kimlerin destek verdiğini aktaran yazıyı ilginç buldum siz değerli okurlar içinde yayınladım. Ekim Devrimi, Rus Devrimi, Bolşevik Devrimi gibi konular içermektedir yazıRusya’da meydana getirilen Rus ihtilali çok önceden Siyonist Liderler tarafından tasarlanmış, Japon-Rus Savaşı’nın çıkartılmasıyla da fiiliyat safhası başlatılmıştır. Parvus Halfand (1859-1924) Almanya’ya yerleşmiş Rus Yahudilerindendir. Rusya – Japonya arasında bir savaş çıkacağını daha 1895’de
yazdı. Bu savaşın Rus Devrimi ile sonuçlanacağını ileri sürdü. Onun bu olağanüstü öngörüsü gerçekleştiği zaman bu yazının bir hayli sözü edilmiştir.

Balkanlarda kalan Parvus, Jön Türklerle de ilgilenmiş ve onların gazetesine yazılar yazmıştır.

Dünya olayları üstündeki geniş bilgisi sayesinde diplomatlara, politikacılara, iş adamlarına ve devlet görevlilerine danışmanlık yapmıştır. (Felsefe Ansiklopedisi-Orhan Hançerlioğlu).

Enternasyonel bankacı Yahudi Jacob Schiff’in ihtilaldaki rolü büyüktür. Jacob Schiff’in önderliğindeki ihtilalin parasal yönünü halleden Yahudi finans-kapital şebekesinin içinde Paul Warlburglardan, Rothschild’lere, Parvus’lardan, Aschberg’lere kadar başta gelen Yahudi aileleri vardır.

Jacob Schiff: Amerika’nın en büyük Yahudi bankeri. Dedeleri Haham ve Yahudi liderlerindendi. Schiff, Rusya’da Yahudilere karşı uygulanan çeşitli baskılara misilleme olarak, Rusların ABD pazarlarına girmelerine ve Rusya’ya yiyecek vs. maddelerinin satışına engel oldu. Ayrıca 1904 Rus-Japon Savaşı’nda,
Rusya’yı çökertmek için Japonlara 200 milyon dolar para yardımında bulundu.

Yine diğer Yahudi bankerlerle işbirliği yaparak Rusya’ya verilen kredi ve borçları tamamen kıstı. Bütün bu girişimler sonucu Rusya ağır bir ekonomik buhran geçirdi. Japonlarla savaşında donanmasını kaybetmekle kalmayıp, Mançurya’yı da Japon hükümetine bıraktı.

Jacob Schiff, Caven’e gönderdiği mesajında

‘ Amacımız, elimize fırsat geldikçe Rusya’ya vurabileceğimiz en ağır darbeleri burmaktır ”. Schiff, çok önceden hazırlanan Komünist İhtilal’in yıllarca önce temelini bu şekilde kuruyordu. (Emınent American News Charles A. Madison Frederich Ungar Publishing Co. Sf. 64-78 New York 1970 (Kaynak yeri: Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi).

Ludendorff’a göre Rusya’da iş savaşı düzenlemek için 70 milyon Mark harcanmıştı. Bu batı cephesine yapılacak bir kaç saatlik bir saldırının karşılığı demektir. New York bankerleri büyük bir iş başarmışlardı. Göçmen Rus devrimcilerine verilen 12 milyon dolar sonraki 4 yılda 600 milyon Altın Ruble getirecekti. (Başlangıçtan Bugüne Kadar Dünya Casuslar Tarihi, Artel Yay. İst 1974)

“Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Bolşevik ihtilalinin sonradan ortaya çıkarılan belgelerle, ihtilalin daha başka beynelmilel Schiff-Warburg ailesi Rockefeller’lar ve MORGAN”ların desteğiyle gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Belgeler Morgan kuruluşlarının da kızıl ihtilal için en az 1 milyon dolar  harcamış olabileceğini göstermektedir. ” (Herman Hagedorn The Magnate John Day Washington Post 2 Eylül 1918).

Rus İhtilali’nin ikinci ismi Troçki ise, safkan bir Yahudi’dir.

Asıl ismi Bronstein olan Troçki, Stock­holm’de banker bir Yahudi olan Olef Aschberg’in kızı ile evlenmiştir. Av­rupa’da Yahudi sermayedarlarla Rusya’daki komünistler arasındaki ilişki Troçki sayesinde sağlanmıştır.(Masonluk ve Kapitalizm, Araştırma
Yayıncılık, 1992, İst. S.223-226)EKİM DEVRİMİ’NİN ÖNEMLİ LİDERLERİ

İhtilal Kod İsmi – Gerçek İsmi – Uyruğu

Lenin – Qulianow – Rus
Braun – Braum – Yahudi
Troçki – Bronstein – Yahudi
Steckloff – Nachamkes – Yahudi
Martoff – Zederbaum – Yahudi
Zinovieff – Apfelbaum – Yahudi
Kameneff – Rosenfeld – Yahudi
Souchanoff – Gimel – Yahudi
Sagerski – Krochmal – Yahudi
Bogdanoff – Silberstein – Yahudi
Uriizky – Radomisisky – Yahudi
L ari ıı – Lurie – Yahudi
Kamkovv – Katz – Yahudi
Ganetzky – Furstenberg – Yahudi
Dan – Gourevitch – Yahudi
Meschkovvsky – Goldberg – Yahudi
Parvus – Heipfand – Yahudi
Riasanovv – Goldenbach – Yahudi
Mar t i novv – Zibar – Yahudi
Chernomorsky – Chernomordik – Yahudi
Solnzevv – Bleichlann – Yahudi
Piatııisky – Zivin – Yahudi
Abramovich – Rein – Yahudi
Zvesdin – Voinstein – Yahudi
Maklakovvsky – Resenblum – Yahudi
Lapinsky – Lovenschein – Yahudi
Babrow – Natanshon – Yahudi
Akselord – Orthodoks – Yahudi
Garin – Garfeld – Yahudi
Glascunow – Schultze – Yahudi
İoffe – İoffe – Yahudi

(Grande Encylopedie Française: Rus İhtilali ve Yahudiler G. Netchelodon) Rus ihtilalini yapanların Lenin hariç hepsi Yahudi, Lenin de Masondur.

”Lenin rütbeli bir Masondu” (Cumhuriyet, 29 Ocak 1951).

Yahudilerin Ruslarla olan ilişkisi ihtilal sonrasında da devam etmiştir.

Rusya’da ağır ekonomik kriz Yahudilerin desteği ile atlatılabilmiştir. Fakat bütün bunlar ilerde Yahudiler için çok karlı yatırımlar olacaktır. Yahudi John Rockefeller, 1920’de Chase Bank’ı yönetirken Sovyetlerin Prambank’ı ile Amerikan Sovyet ticaret odasını kurmuştur. Standart Oil Şirketinin kurucuları olan Rockefeller ailesi tarafından kontrol edilen Chase Bank ile Equitable, Trust Company, Moskova’daki yeni rejimle derhal kredi görüşmelerine başlar. 1925 yılında ABD’den SSCB’ye satılan pamuk ve takım tezgahlarının finanması bu iki kuruluş tarafından sağlanır.

Sovyet hükümeti, Federal Reserve Board (Amerikan Merkez Bankası) aracılığı ile Amerikan hazinesinden büyük paralar çekti. Federal bankalar Chase Bank guaranty Trust Company ve New York’un öteki büyük bankaları ile bu işlemlere katıldı. Bu transfer işlemlerini Sovyet Devleti adına ABD’deki muhabir
bankaları olan New York’taki Chase Bank ve Kuhn Loeb and Co. yürütmektedir. (House Bwanking Committee’nin Başkanı Lois Mc Fadden, 14 Haziran 1933, konferans kayıtlarından.)

New York’un en büyük finansman kuruluşu Kuhn, Loeb and Co., Rusların ilk beş yıllık kalkınma planına finansör olarak katılır ve Bolşevik hükümetine kasa görevi yaparak 1918-1922 yılları arasında 600 milyon altın rublenin transferini gerçekleştirir. Rusya’daki iç savaşı finanse etmek için 70 milyon mark harcanmıştı, işte bu paranın çoğu Alman Merkez Bankası Reischbank’ın İsveç temsilciği tarafından karşılanmıştı. İsveç’teki Alman Bankası temsilcilerine gönderilen 2 Mart 1917 tarihli havalede Rusya’daki barışçı propaganda için Lenin, Zinoniyev, Kamanev, Troçki, Kollantay, Sumenson, Kolovskiy, Sivers ve
Merkatilin gibi isimlerden gelen maddi isteklerin karşılanması talimatı verilmişti. (Charles Levinson, VadkaCola Müt. Yaver Zeytinoğlu, Hürriyet 1979.)

Stalin, Sovyetler Birliğindeki en büyük tesislerden üçte ikisinin ABD yardımlarıyla ya da ABD’nin sağladığı teknik kolaylıklarla gerçekleştiğini onaylıyor. (Charles Levinson, VadkaCola Müt. Yaver Zeytinoğlu, Hürriyet 1979.)

Kaynak: Siyonizm ve Masonluğun Gizli Tarihi-İsmail Çorbacı / Maviçatı Yayınları kitabından alınmıştır.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir