Osmanlı'da masonluk ne zaman başladı Cumhuriyete ve günümüze tarihi

Osmanlı’da masonluk ne zaman başladı Cumhuriyete ve günümüze tarihi

Osmanlı’da masonluk ne zaman başladı Cumhuriyete ve günümüze tarihi

Osmanlı’da masonluk ne zaman başladı Cumhuriyete ve günümüze tarihi : Osmanlı’dan Cumhuriyete ve günümüze Masonlar

Osmanlıdan Cumhuriyete uzanan süreçte Türkiye’deki masonluk, dört devrede ele alınabilir. Bunlar, milli Türk mason teşkilatının kuruluş tarihi olan 1909’dan önce evre. 1909’da meşrutiyetin ilanından 1935’te Türk masonluğunun çalışmalarını durdurduğu zamana kadar süren evre. 1935’ten 1948’de masonluğun tekrar faliyete geçtiği zaman arasındaki evre ve son olarak da 1948 yılından sonraki evredir.

Osmanlı döneminde ilk mason locasının, henüz III. Ahmed döneminde (1703-1730) ; İstanbul’da Fransız obediyansına bağlı olarak kurulduğu ifade edilmektedir. Söz konusu mahfil, 1789’da kadar çalışmıştır. Bu tarihte loca kapatılsada III. Selim’in yenileşme hareketleri sebebi ile Fransızlar ile iyi ilişkiler içine girmenin neticesinde; ülkede yine locaların kurulduğu belirtilmektedir.

Osmanlıda masonluk, ilk zamanlarda öncelikle Hristiyan reayaya yönelmiş, özellikle 19. yüzyılda Protestanların faliyetleri ile birleşince patrikhane, durumdan rahatsız olmuştu. Müslümanlar arasında masonluğun yayılması ise daha ziyade yüksek dereceli görevliler, tüccar kesim ile İslam’a yeni girenler arasında oluyordu. Durumu bu şekilde tespit eden bir araştırmacı, böyle kişilerin masonluğa geçmelerini de özellikle Avrupa’da yaşadıkları dönemde Müslümana kapalı toplumlarda özgür davranabilecekleri ve kolay dostluk kurabilecekleri çevreler bulma mecburiyetine bağlanmaktadır. Bu durumdaki kişiler için din tartışmasına girmeyen mason locaları tek açık kapıdır.. Devamını Oku
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir