Osmanlı Devleti Çöküş Nedenleri ve İç ve Dış Sebepler

Osmanlı Devleti Çöküş Nedenleri ve İç ve Dış Sebepler

Osmanlı Devleti Çöküş Nedenleri ve İç ve Dış Sebepler

Osmanlı Devleti Çöküş Nedenleri ve Süreci : Osmanlı Devleti’nin büyüme ve yükselişini sağlayan; şahsi kahramanlıklar, idare kabiliyeti, merkezî ve taşra idarelerindeki üstünlükler XVII. yüzyıldan itibaren artık bozulmaya başladı. O hâlde devlet sistemi iyi işlerken ne oldu da bu üstünlük unsurları değişime zorlandı? İşte asıl cevap bulunması gereken soru budur.

Osmanlı Devleti Çöküş Nedenleri Dış Sebepler

Rönesans ve Reform hareketleri

“Yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans (Renaissance) kavramı, temelde Grek ve Roma’nın yeniden canlandırılarak Avrupa’nın bilimde, sanatta, edebiyatta artık önemli ivmeler kazanmasını ifade etmektedir. Rönesans; Floransa, Venedik, Portekiz, Hollanda, İngiltere gibi kent devletlerde veya metropollerde ortaya çıkmıştı. 

Reform ise yenileştirme, yeniden kurma anlamına gelmektedir. XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da dinî düşüncede ortaya çıkan eleştiriler ve çalışmalardır. Kiliseyi yeniden kurmak adına yapılan girişimlerin sonuçsuz kalmış olması, Avrupa’da yeni arayışlara yol açmıştır. Rönesans ile sanatta, bilimde, edebiyatta gelişen özgür düşünce ortamı Hristiyanlığın ve Orta Çağ
Avrupası’ndaki kilise otoritesinin de artık tartışılmasına yol açmış ve böylece ortaya çıkan reform hareketi Avrupa’da farklı bir sürecin başlamasına neden olmuştu. Bu yeni süreçte insanlar artık geleneksel anlayışların ve dinin yerine dünyayı insan aklı ile anlama ve anlamlandırma çabası içine girmişlerdir. Dolayısıyla Avrupa’daki Rönesans ve Reform hareketleri bundan sonraki gelişmelerin de alt yapısını hazırlamıştır. Devamını Oku
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir