Neoliberalizm Nedir

Neoliberalizm Amaçları, Neoliberalizm Nedir, Neoliberal Politikalar Nedir, Neoliberalizm Temcilcileri, gibi sorularınıza cevap vermeyi umut ediyoruz.

Neoliberalizm Amaçları Nedir :1970’li yıllarda ABD ekonomisinde hüküm süren ve gittikçe derinleşen kriz Rockefellar ve Amerika’nın egemen çevrelerindeki diğer liderlerin yeni ve radikal stratejiler üretmesi için motivasyon oldu.

ABD’nin karşı karşıya kaldığı sadece ekonomik duraklama değil, aynı zamanda piyasa gücünü kaybettiği için hem küresel düzlemde hem de ülke içinde sağladığı kâr payındaki düşüştü. Buna rağmen mal ve hizmetler bakımından hâlâ dünyanın en büyük piyasasıydı.
1975 yılında Amerikan hane halkı arasındaki en zengin %1’lik kesimin toplam servet içindeki payı ise konut, hisse senedi, tahvil, nakit ve dayanıklı mallardan oluşan diğer servet birikimleri baz alınarak değerlendiriliyordu. Ve 1922’den o zamana denk görülen en alt seviyeye düşmüştü.

Dünya petrol fiyatları üzerinde uyguladıkları etkili manipülasyon, savaş sonrası dönemin en ciddi küresel gerilemesini tetiklemişti.  1975 yılına gelindiğinde dünya ekonomisinin düşmekte olan kâr oranları yüzünden ekonomistlerin değimiyle bir ‘yapısal kriz’ içine girdiği belli olmuştu.

Büyüme oranlarının azalması, kişi başına düşen üretkenliğin düşüş göstermesi, bir işsizlik dalgasının baş göstermesi ve katlanarak artan yüksek enflasyon bu krizin sebep olduğu gelişmelerdi. Bu kriz, başta İngiltere ve ABD olmak üzere ilk önce sanayileşmiş dünyanın merkezinde yer alan ülkelerde görülen, daha sonra aşama aşama ‘çevre’ ülkelerin, yani, kalkınmakta olan ülkelerin yükselen piyasalarına yayılan bir şeydi. Ve ‘neoliberalizm’ diye adlandırılan yeni bir toplumsal görüş veya siyasi felsefe yarattı.

Neoliberalizmin Keynesçi ‘liberal’ ekonomi ile pek ilgisi yoktu. 1970’li yılların ortalarında hayata geçirilen neoliberal devrim ABD ve İngiltere’deki egemen çevreleri ile onların İngiliz muadillerinin bir projesiydi.

Daha da belirgin bir şekilde ifade etmek gerekirse. Bu proje Rockefeller kardeşlerin aşırı muhafazakar Mont Pelerin Topluluğu üyesi olan ve yıllar önce Rockefeller’a ait Standart Oil Şirketi’nin paralarıyla kurulan Şikago Üniversitesi’nde Ekonomi Profesörlüğü yapan Milton Friedman’ın radikal serbest piyasa doğmasına dayanarak tasarladığı bir hareketti.

Neoliberalizm

Neoliberalizm amaçları

Aslında neoliberalizm, neo-feodalizm olarak adlandırılsa daha doğru olurdu.

Friedman’ın herkesçe bilinen seçme özgürlüğü kitabında kutsallaştırılan neoliberalizm, John D. Rockefeller’ın 1973 yılında yaptığı bildirimi tekrarlayarak engellerin olmadığı serbest piyasalar ve serbest ticaret ortamının yaratılması için çağrıda bulunmuş, ‘sanayi öncesi dönemden kalan’ işçi sendikalarına saldırmıştı. Neoliberal devrim esas itibariyle D. Rockefeller’ın İkinci Amerikan Devrimi’nin küresel boyut kazanmış bir çeşidi idi.
Pariste yer alan Uluslar arası Ticaret odası, ‘Uluslar arası Ticaret ve yatırımların karşısındaki engellerin yıkılması ve böylece tüm ülkelerin artan ticaret ve yatırımlar yoluyla yükselen yaşam standartlarından faydalanma bilmesi’ için neoliberalizmin küresel hâkimiyetini içtenlikle onaylamıştı. İşte bu, yirmi yıl sonra ‘küreselleşme’ diye adlandırılacak olan şeyin başlangıç evresiydi.

ABD finans düzeni içinde Rockefeller’ın etrafında yer alan egemen çevreler küresel düzenin kendi çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırılması için açık bir çağrıda bulundu. Bu yapılandırmanın kapsamını şöyle anlattılar:

Borç verenler ve hissedarların lehine olacak şekilde yeni bir işçi ve işveren düzeninin oluşturulması; devletin kalkınma ve servetle ilgili konulara olan müdahalesinin azaltılması; finansal kuruluşların etkili bir biçimde geliştirilmesi; finansal olan ne olmayan sektörler arasında birincisinin yararına olacak şekilde yeni ilişkilerin kurulması;

birleşme ve alımlar için yeni bir yasal zemin oluşturulması; merkez bankalarının güçlendirilmesi ve faaliyetlerinin fiyat istikrarının sağlanmasına odaklanması; çevredeki kaynakların merkeze doğru akışını sağlayacak yeni determinasyon yeni düzenlemeler yapılması.

Bu yeni liberalizmin esası öngördüğü yapısal düzenlemelerle sınırlı kalmaktaydı.

Bunun yanı sıra, doların dünyanın geri kalanına da ulaşmasını sağlayacak mekanizmalar yaratarak hem doların hem de onun arkasındaki ABD finansının küreselleşmesini sağlamayı da kapsamaktaydı.

Piyasa serbestleşmesinin yıkıcı süreci Dünya Ticaret Örgütü gibi birtakım yeni çokuluslu kurumların oluşturulmasının yanı sıra Washington ile en başta İngiltere’nin olduğu serbest piyasa müttefiklerinden gelen ticaret baskılarıyla desteklenerek çarpıcı bir hız ve etkinlikle yayılıyordu.

Milton Friedman’ın parasalcılık dogması yeni devrimin, daha doğrusu, karşı devrimin, teorik ifadesiydi. David Rockefeller’ın Carter’ın hamiliğini üzerine aldığı ve Paul Volcker’in Merkez Bankası Başkanı olduğu 1979 yılı, ekonomik karşı devrim için belirleyici bir yıl olmuştu.

Volcker, Ekim 1979 tarihinde Merkez Bankası tarihinde görülen en radikal parasal politikayı uygulamaya koyarak faiz, oranlarının %20’lik değişebilme alanıyla %300’den fazla artmasına izin verdi ve bu oranları Ağustos 1982’de malum Üçüncü Dünya borç krizi patlak verene kadar da bu şekilde yüksek tutmaya devam etti.

Borç krizi, Volcker’in faiz politikasını tersine çevirmesine sebep oldu.

1979, bazı ekonomistler tarafından “Neoliberal Darbe Yılı” şeklinde isimlendirilmişti. Rockefellar, Volcker ve onların Wall Street Para Tröstü’ndeki varlıklı müttefikleriydi. Bu yüksek enflasyon sorununu _ki bu sorun yine 1973 Bilderberg toplantısında kendi aldıkları petrol fiyatları kararından kaynaklanmaktaydı-

Volcker’in sevdiği değişle ‘enflasyonu sistemden sıkıp dışarı atacak’ mali ‘şok terapisini’ meşrulaştırmak için kuruldu. Faiz politikası gerçekte, düzenin en varlıklı üyeleri tarafından uzun dönemli stratejinin bir parçası olarak dayatılmıştı.

Bu dayatma, Büyük Depresyon sırasında Keynesçi sosyal ferah devleti yaratılarak sosyal güvenliğin sağlanması ve işçi sendikalarına hükümet desteğinin oluşturulması için ellerinden alınan ayrıcalıkların tekrar kazanılmasını amaçlıyordu.

Kaynak: Wall Street Amerikan Yüzyılının Çöküşü-F. William ENGDAHL – bilim+gönül yayınları kitabından alınmıştır

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir