II. Nebukadnezar Dönemi ve Babil İmparatorluğuna Bakış

Nebukadnezar Dönemi ve Babil İmparatorluğuna Bakış

Nebukadnezar Dönemi ve Babil İmparatorluğuna Bakış

Nebukadnezar Dönemi ve Babil İmparatorluğuna Bakış: Ashur-bani-pal’in ölümünden bir yıl sonra, bir Kildan olan Nabopolassar Babil’de kral ilan edildi. Babilli bir efsaneye göre denizden gelen akıncıları engellemek için bir orduyla güneye giden Asurlu bir komutanmış. Nabopolassar’ın boyunduruğu Babil ve Borsippa’yla sınırlıydı. Ama kızı Nebukadnessar’la evlenen Medialı kralla bir birlik kurarak kendisini güçlendirdi. Babil’in güçlendirilmesi gereken yerlerle ilgilendi, Ashur-bani-pal tarafından yıkılan Marduk tapınağını tekrar inşa ettirdi ve Asurlularla Mezopotamya’daki müttefiklerine savaş açtı.
M.Ö. 606’da Ninova düştü. Sin-shar-ishkun Babilli amcası Shamash-shum-unki ve efsanevi Sarsanapalus gibi kendi sarayında ölmüş olabilir. İskitler ve Medeslerin büyük Asur başkentini kuşatıp kuşatmadıkları bilinmemektedir. Nahum çığlık çığlığa der ki: “Elleri kanlı kentin var haline! Yalanla, talanla dolu. Yağmalamaktan geri kalmıyor… Irmakların kapıları açıldı ve yerle bir oldu saray… Yağmalayın altınını, gümüşünü… Her Şeye Egemen RAB diyor ki: “Sana karşıyım”.

Herodot’a göre, Cyaxares komutasındaki bir Medes ordusu Asurluları yenmişti ve İskitler Media’yı işgal ettiklerinde Ninova’yı kuşatıyorlardı.

Casares kuşatmayı kaldırdı ve onlara saldırdı ama bozguna uğradı. Daha sonra İskitler, Asur ve Mezopotamya’yı silip süpürdü ve Mısır’ın delta sınırından girdi. Psampik pahalı hediyelerle krallığını kurtardı. Sonunda, Cyaxares bir ziyafet esnasında İskit liderini öldürttü ve daha sonra Ninona’yı ele geçirdi.

Asur tamamen yıkılmıştı. Kılıçtan kurtulan Asurlu asiller ve rahipler Babil’e kaçtılar. Bazıları Filistin ve Mısır’a sığındı.

Yirmi altıncı Mısır Hanedanlığının ikinci Firavunu Neko, Asur’un düşüşünden yararlanmakta hiç tereddüt etmedi. M.Ö. 609’da Mısır’ın uzun süre önce kaybettiği Asya’daki bazı topraklarını geri alma çalışmalarına başladı ve bir ördü ve donanmayla harekata geçti. Gazze ve Askalon ele geçirildi.

Manaşe’nin torunu Yılına Yahuda kralıydı. “Yoşiya’nın krallığı sırasında Mısır Firavunu Neko Asur Kralı’na yardım etmek üzere Fırat Irmağı’na doğru yoka çıktı. Kral Yoşiya da Neko’nun üzerine yürüdü.” Oğlu Jehoahaz ondan sonra tahta geçti ama üç ay sonra Neko tarafından görevinden alındı. Neko Yoşiya’nın başka bir oğlu (Eliakim’i) tahta geçirdi “ve adını Jehoiakim olarak değiştirdi.”

Neko Fırat’a doğru ilerlerken, Prema Nebukadressar komutasındaki bir Babil ordusuyla karşılaştı. Mısırlılar M.Ö. 605’te Karkamış’ta bozguna uğradılar. (Yeremya, xvi,2)

M.Ö. 604’te Nabopolassar öldü ve ünlü 2. Nebukadnezar Babil tahtına yükseldi. Babil’in en büyük krallarından biri oldu ve neredeyse kırk yıl hükümdarlık yaptı. Herodot’un anlattığı şehri inşa eden de oydu. Ayrıca hiçbir ordunun yıkamayacağı dış duvarı yaptıran da oydu. Madruk’un tapınağı her zamankinden daha mükemmel bir şekilde dekore edildi.

Büyük saray ve asma bahçeleri bu güçlü kral tarafından yaptırıldı. Kral hiç şüphesiz Ninova’dan kaçan yetenekli zanaatkârları kendi şehrine çekmeyi başarmıştı. Ayrıca diğer şehirlerdeki tapınakları da onardı ve rahiplere cömert hediyeler verdi. Çeşitli ülkelerden Babil’e köleler geldi. Bu köleler çiftlik işçileri olarak kanal temizliğinde çalışıyorlardı.
Babil’in ticareti ve iş aşanları olağanüstü derecede gelişti. Nebukadnezar ’ın askerleri kervan yollarını mesken tutan haydut gruplarından intikam aldı. Karkamış’ta yaşadığı ezici yenilgiden sonra “Mısır Kralı bir daha ülkesinden dışarı çıkamadı. Çünkü Babil Kralı Mısır Vadisi’nden Fırat Irmağı’na kadar, daha önce Mısır Firavunu’na ait olan bütün toprakları ele geçirmişti.” Yahudalı Jehoiakim “ Babil’e götürmek için onu prangalarla bağlayan” Nebukadnessar tarafından esir düşürülene dek Neko’ya sadık kaldı. Daha sonra Kudüs’e geri gönderildi. “Yehoyakim üç yıl ona (Nebukadnessar’a) boyun eğdiyse de sonradan fikrini değiştirerek Nebukadnessar’a başkaldırdı.”

Nebukadnezar : Kildan, Suriye, Moabite ve Ammonite grupları Yahuda sınırlarını taviz ediyorlardı. Krala sanki Babil’in gücü tükenmiş gibi geliyordu. Nebukadnessar aceleyle batıya gitti ve akıncıları dağıttı.

Yehoyakim öldü ve on sekiz yaşındaki oğlu Yehoyakin yerine geçti. Nebukadnessar Kudüs’ü ablukaya aldı. Genç kral ona boyun eğdi ve Babil’e gönderildi. “Bütün Yeruşalem halkını, komutanları, yiğit savaşçıları, marangozları, denizcileri, toplam on bin kişiyi sürgün etti. Yahuda halkının en yoksul kesimi dışında kimse kalmadı.” Nebukadnessar’ın savaşçılara ve işçilere ihtiyacı vardı.

Yahuda’nın tahtına Sidkiya Asur tebaası olarak geçti. Birkaç yıl sadık kalsa da, Sur Şehri ve Sidon, Moab, Edom ve Ammon şehirleriyle Mısır’ın egemenliği için komplolar kurmaya başladı. Yirmi altıncı Hanedanlığın dördüncü kralı Firavun Hophra (Apries) komploculara yardım etmek için harekete geçti ve “Sidkiya Babil kralına karşı ayaklandı.”

 

 

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir