Masonluk Nedir ve Masonluk ne zaman ortaya çıkmıştır

Masonluk Nedir ve Masonluk ne zaman ortaya çıkmıştır

Masonluk Nedir ve Masonluk ne zaman ortaya çıkmıştır

Masonluk nedir, çoğu kişinin aklına gelip, isim olarak telafuz ederken bildiği fakat anlam olarak ne anlama geldiği noktasında bilgi sahibi olmadığı Çeşitli söylentilerin yanında, Masonluğun ne olduğu ve çeşitli spekülatif yorumların dışında Masonluk ne zaman ortaya çıkmıştır, özgür mason nedir, Mason Locası ne anlama gelmektedir Tapınak Şövalyeleri ile bağlantısı nedir kısaca yazımızda belirtmek istiyoruz.

Masonluk Nedir ve Masonluk ne zaman ortaya çıkmıştır : Mason kelimesi, Fransızcada ‘maçon’ yani duvar ustası anlamına gelir. Masonlar için, farmason veya franmason tabirleride kullanılır. Bu kelimeye, duvarcı anlamını taşımak üzere İngilizcede mason denilmektedir. Bu hususla ilgili olarak, inşaat mesleğinin inceliklerini bilen, uygulayan ve bu konudaki sırları tutan ustalar ile onların yardımcısı olan kalfalar ve kalfa olmak üzere yetiştirilen çıraklara özgür mason denilirdi.
Masonluk, uzun zaman çalışmalarını gizli yürüttü ve 1390 tarihli Regius yazmasına kadarbir kayıt bulunmadığı için ilk kaynaklar hakkında net bilgi yoktur. Tarihi gelişimi açısından masonluğu üç dönemde ele almak, konuyu anlamak açısından uygun olacaktır. Bu dönemler, eskiçağ/antikçağ, operatif masonluğun etkin olduğu ortaçağ, spekülatif masonluğun ortaya çıkışı ve geliştiği 18. yüzyıl ve sonrası olarak tanımlanabilir.

Masonluğun tarihi ‘ni Babil kulesinin yapımına ya da Eski Mısır’a Euklid’e kadar götürenler olduğu gibi, bunu Süleyman Mabedi’ne bağlayanlarda vardır.

Bahsedilen bu ilk dönem, efsanevi bir mahiyet taşır. Bu efsaneye Hiram efsanesi denir: Buna göre Süleyman, Tanrı için Kudüs’te bir tapınak inşa etmek istedi ve bu amaçla İ.Ö. (İsa’dan önce) 960’yılında dul bir kadının oğlu olan Hiram Abif’in idaresinde tapınağın yapımını başlattı.

Masonluk Nedir ve Masonluk ne zaman ortaya çıkmıştır

Masonluk Nedir ve Masonluk ne zaman ortaya çıkmıştır

Bu sırada Hiram Abif, yanındaki işçileri çırak, kalfa ve usta olarak ayrıma tabi tuttu ve hepsine mimarlık bilgisinin  bir kısmını öğretti. Tapınağın bitirilmesine yakın bir zamanda Hiram’ın üç kalfası, ustalarından hem yapım tekniklerini hem de masonluğun sorlarını istediler. Usta reddedince de onu ellerindeki cetvel, gönye ve çekiçle vurarak öldürdüler ve kimsenin görmemesi için onu gömüp üzerine de akasya dalları diktiler.

Akabinde kalfalar kaçsalar da Süleyman’ın askerleri tarafından yakalandılar. Hiram’ın cesedi gömüldüğü yerden çıkarılarak görkemli bir şekilde defnedildi. Üç kalfa ise suçlarını itiraf ettikten sonra işkence ile öldürüldüler. Hiram Usta hakkında Tevrat’tada bilgi mevcuttur.

1000 yıllarda Haçlı Seferleri ile daha değişik bir boyuta taşınan Masonluk, 1071 yılında Türklerin Anadoluya yerleşmesi ve Bizansın papadan yardım istemesiyle şekillendi. Roma da bu sırada Papa II. Urban bulunuyordu. Urban’ın girişimleri neticesinde Haçlı Seferleri başlatıldı. Sefer sırasında Haçlı birlikleri Kudüs’e girdiler.(1099).

Bu hareketin önünde Fransız şövalyeleri bulunuyordu. Kudüs alındıktan sonra, masonlarında sıkı ilişkiler içinde olacakları Tapınak Şövalyeleri‘nin temeli atıldı. Öyleki Hugues de Payens ile sekiz, toplam dokuz şövalye. 1118/19 tarihinde Kudüs’teki bir Kilisede patriğin önünde yemin ederek İsa Mesih’in yoksul askerleri tarikatini kurdular. Bundan sonra şövalyeler kendilerine, İsa Mesih ve Süleyman Tapınağının yoksul askerleri, Süleyman Tapınağı Şövalyeleri ya da Tapınak Şövalyeleri, tapınakçılar adını verdiler.

Kaynak: edebivizör editörleri tarafından (Mehmet Güne- Ersin Kırca, Masonluğun Kanunları-Yason Yay) kitabından kısaltılarak alınmıştır.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir