Karl Marx Sosyalizm ve Bu ideoloji ile İkin Tanışması

Karl Marx Sosyalizm ve Bu ideoloji ile İkin Tanışması

Karl Marx Sosyalizm ve Bu ideoloji ile İkin Tanışması

Karl Marx Sosyalizm ve Bu ideoloji ile İkin Tanışması : Günün birinde Marx, kendisine acele Kolonya’ya çağıran bir mektup aldı. Marx Kolonya’ya varınca, direktörler tehlike işaretinin verilmiş olduğunu ona bildirdiler. Hükümet onlara, deneme senesinin geri kalan müddeti içinde gazetenin muhteväsını ve şeklini, bilhassa din aleyhtarı tutumunu değiştirmedikçe devamlı neşir müsadesi alamıyacaklarını ihsâs etmişti. Bilhassa din aleyhtarı davranış üzerinde dikkatle durulmuştu.

Hele hükümetin nazarında bütün bu kötülüklerin kaynağı sayılan Dr. Rutenberg gazetenin idaresini elinde tuttukta, devamlı neşir müsaadesi hiçbir suretle verilmeyecekti. Bütün bunlar hakkında Doktor Marx ne düşünüyordu? Düşündüğü şey çok basitti: Hiç şüphesiz gazeteyi emin bir limana doğru götürmek gerekiyordu. Kendilerinden istendiği gibi Rutenberg’e yol vermek ve gazeteyi hükümetle çekişmelerden uzaklaştıracak bir şekilde idare etmek yerinde olacaktı.
Marx’ bir sahipler komitesine takdim ettiler. Kabiliyetlerinin kendilerine hararetle övüldüğünü söylediler. Gazeteyi evvelce kararlaştırılan yola sokabileceği kanaatinde miydi ve buna arzulu muydu? Evet, buna kabiliyet ve arzusu vardı. Sahipler komitesi karar vermek için müzakereye çekildi. Bir kaç saat sonra, Marx Rhenanie Gazetesinin başyazarı täyin edilmisti.

Bu, Marx için fevkalade bir gün oldu. Yirmibeş buçuk yaşında ilk mevkii elde etmişti ve bir sıçrayışta patron oluyordu. O sırada, edebi eseri daha doğrusu edebi verimi, Rhenanie Gazetesi için yazdığı dört, Dr. Ruge’nin dergisi için yazdığı iki makaleden ibaretti. Ve işte, bir gazetenin idaresi için onu davet edip getirmişlerdi. Yıllardan beri Dramatik Tenkit Gazetesi adlı küçük bir dergi yayınlamak onun en çılgın rüyası olmuştu.

Bu küçük dergi gerçekleşemediği takdirde Allahsızlık Arşivlerini neşredecekti. Ve şimdi günlük bir gazeteyi idare etmek üzere eline almış bulunuyordu. Ne umulmadık bir vaziyetti bu! Kabiliyetlerinin ne bulunmaz bir deliliydi! Artık yerini bulmuştu ve orada kalacaktı.

Bu gemiyi ihtiyatla daha sakin sulara doğru götürecekti. Bundan sonra Marx, hükümete gönderilmesi gerekken cevabı kaleme aldı. Mektupda hükümetin bir direktörün işden çıkarılması emrini vermek hususunda meşru hiçbir hak sahibi olmadığını, bununla beraber Dr. Rutenberg’in uzaklaştırılacağını bildirdi. Din meselesinde ise, diğer gazeteler kendilerini zorlamadıkça, kilise işlerinden uzak kalınacağı kararı üzerinde durdu.

Ayrıca, neşir tarihinden itibaren, «Rhenanie Gazetesi’nin Prusya devletine ettiği hizmetleri saymayı da unutmadı: Gazete, daimâ Prusya aleyhtarı tesirlerin karşısına çıkmıştı. Gazete, Kuzey Almanya’nın ilmini Övmüş, bunun yanında yalnız Fransız nazariyelerinin değil, Güney Almanya’nın da sathi tarafını ortaya koymuştu: Kuzey Almanya ruhunun ve Protestanlığını Rhenanie’de kökleşmesini devamlı vazife bilmişti.

Marx, bu mektubu yazdıktan sonra gazeteyi idare etmek işine koyuldu. İlk hädise, yalnız gazetenin eski idaresinin karşılaştığı güçlükleri onun karşısına çıkarmakla kalmadı. Bu vesileyle bütün sosyalizm hâdisesiyle de karşı karşıya gelmiş oldu. Augsbourg’da neşredilen ve Alman dilindeki gazetelerin en fazla saygı göreni, genç filozofların hücumuna uğramıştı. Şimdi bu gazete intikam alıyordu.

Gazeteye göre, Kolonya’da neşredilen bir gazetede, hafif meşrep gençler komünizm gösterişçiliği uğrunda, babalarının servetini har vurup harman savurarak vakit öldürüyorlardı. Bu çıkış Marx için hoş geldin yerine geçiyordu. Marx, bu suretle gazetedeki bütün sosyalist pisliklerini silip süpürmek fırsatını elde etti. Marx hemen kaleme sarıldı ve Augsbourg’daki meslekdaşlarının komünizme daima hizmet etmekle kalmadıklarını bu hususta komünizme Rhenanie Gazetesinden çok fazla muhabbet göstermiş olduklarını yazdı.Marx’ın başına geçtiği gazete, o zamana kadar sadece komünizmi bütün çıplaklığı ile halka göstermek düşüncesiyle hareket etmişti. Bunun zaruri olmadığını kim iddia edebilirdi? Hakikat şuydu ki, komünist nazariyeleri halihazırdaki tehlikenin ta kendileriydi.

Geniş çaptaki maddi bir hücuma topla karşılık verebilirdi; fakat zekâmızı fetheden ve inançlarımıza hâkim olan fikirler vardı ki, bunlar kurtulunması kolay olmayan zincirlerdi. Marx, yazısına şu cümleyi de koymuştu: «Rhenanie Gazetesi şu kanaattedir ki, fakirlerle orta sınıf arasındaki inkâr edilmesi imkânsız çatışma barışcı bir neticeye varacaktır.» Bu arada Marx « komünist fikirlere bir gerçeklik tanımadığını, hatta bunlara bakmadığını da belirtiyordu. Ayrıca, gazetesinin yakında «bu fikirleri derinlemesine gözden geçireceğini » haber veriyordu.

Marx, daha işe başlar başlamaz bu meseleyi aydınlığa çıkarabilmiş olduğu için memnundu. Bir basın savaşı ilân ettiği bu fikirler üzerinde esaslı bilgi sahibi olmak hususunda kararlıydı. Yazıyı yazdıktan sonraki bir kaç hafta içerisinde Proudhon’dan başlayarak o zamana kadar bir tek satırını bile okumadığı bütün o karma karışık sosyalist edebiyatı okumaya koyuldu. O zamana kadar sosyalizmle alakalı tek satır okumuş değildi. Fakat bu, ikinci derecede ehemmiyetli bir işdi; yapılacak daha mühim işler vardı.

Kaynak: Marksın Yıkılışı- Leopold Schwarzschild/ Ötüken Yayınevi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir