Karayazıcı Deli Hasan İsyanı Sebepleri

Karayazıcı Deli Hasan İsyanı Sebepleri

1: Feodal yapı üzerine oluşmuş toprak mülkiyeti ile yaşayan kesime tefeci ticaret sermayesinin girmeye başlamasıyla Osmanlı Devleti’nin maliye ve ekonomisinin bozulması ve bunun sonucunda kendi topraklarının mültezimler eline geçmesiyle sultan hükümetinin bu topraklardan elde ettiği gelirlerin önemli kesimini yitirmesi
2: 16. yüzyıl ikinci yarısında tımar ve zeamet sisteminin genel görünümünde baş gösteren bunalım, büyük feodaller ve saray bürokrasisi temsilcileri tarafından küçük ve orta feodallerin atadan kalma topraklarından çıkarılmaları, imparatorluğun servetinin ve ezici gücünün eskiden beri temel direği görevini gören feodalite savaşçılarının öneminin ve kuvvetinin azalmasına sebep oldu.

Bu koşullar ücretli asker sayısının çoğaltılmasını zorunlu kıldı. Bu da sultan hükümetinin paraya olan gereksinimini büsbütün arttırdı. Çünkü bu askerlere maaşını parayla ödemek gerekiyordu. Çok zaman askerlerin maaşı verildikten sonra devlet hazinesi bütünü ile boşalmış oluyordu. Maaşları sık sık geciktirmek ise askeri güvenliğin yavaş yavaş gevşemesine sebep oluyordu.

3: Devletin mali ve iktisadi sıkıntıları bütün ağırlığıyla herkesten önce Osmanlı İmparatorluğu’nun çiftçi köylüleri üzerine çökmekteydi. Bu dönemde köylü toplumu gittikçe artan ve pek çok çeşit vergi yükümlülüğü altında sözün tam anlamıyla çiğnenmiş ezilmiş bulunuyordu. Çiftçi toplumun yoksullaşması ve harap olması-ki buna kendi zulüm ve zorbalıklarıyla yerli yöneticiler ve tahsildarlar da hizmet ediyordu- devletin çektiği mali ve iktisadi sıkıntıları kat kat arttırıyordu. Çünkü çiftçinin vergi yükümlülüğünü kaldıracak gücü yok oluyordu.

4: Belirtilen bütün bu bunalım görüntüleri Osmanlı Devleti’nin komşu memleketlerle yaptığı kesintisiz savaşlarla katlandı. Avrupa devletlerinde başlayan merkezleşme ve sağlamlaşma hareketi de Türkiye’nin yenilgisini sağlamaktaydı. Osmanlı Devleti harcadığı büyük masraflar karşılığında zengin ganimetler elde
edemiyordu. Oysa ki, geçmiş dönemlerde bu ganimetler onun devlet gelirinin önemli bir bölümünü oluşturuyordu.

Kaynak: Karayazıcı Deli hasan İsyanı,Dr. Anna S. Tveritinova-Aya kitap
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir