Islahat Fermanı Nedir

Islahat Fermanı nedir dersek, (Islâhat Hatt-ı Hümâyûnu) Kırım Savaşı sonucunda yapılacak olan Paris Antlaşmasında Avrupalıların Osmanlı’nın içişlerine burnunu sokmaması için aceleyle hazırlanmış bir düzenlemedir.

Bu antlaşmaya göre tüm azınlıklar Osmanlı ile tamamıyla aynı muameleye tabi tutulacaklardı. Hatta bazılarına göre azınlıklar Osmanlı’nın asıl vatandaşlarından daha da fazla haklara sahip olacaklardı. Öte yandan azınlıklar da asla bu düzenlemeden memnun değildiler. Onlar daha da fazlasını istiyorlardı.

Bu fermana göre yıllardır kullanılan İltizam Sistemi (Tımar Sistemi) ve cizye vergisi kaldırılacak; herkesin gelirine göre vergi alınacak, gayrimüslümler devlet memuru olabilecek, herkes istediği gibi şirket kurabilecek, gayrimüslümler kendi okul ve hastanelerini açabileceklerdi. Devamını Oku

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir