İnsanın Soyağacı ve tarih öncesi Aşamaları

İnsanın Soyağacı ve tarih öncesi Aşamaları İnceleme

İnsanın Soyağacı ve tarih öncesi Aşamaları İnceleme

İnsanın Soyağacı ve tarih öncesi Aşamaları İnceleme : Modern insanın kökenine dair Antropoloğun hedefi, insansı maymunun benzeri bir yaratığı bizim gibi insanlara dönüştüren evrim olaylarını anlamaktır. Bu olaylar romantik bir açıdan, büyük bir tiyatro eseri gibi tanımlanmış ve gelişen insanlığa da öykünün kahramanı rolü verilmiştir. Oysa gerçek büyük olasılıkla çok daha basittir ve bu değişimi epik bir maceradan çok, iklimsel ve ekolojik değişimler yönlendirmiştir.  • Yine de bu dönüşümün ilgimizi daha az çekmesine neden olmuyor. Biz, doğal dünyayı ve bu dünyadaki yerimizi merak eden bir türüz. Şu andaki halimize nasıl geldiğimizi ve geleceğimizin nasıl olacağını bilmek istiyoruz; bilmek zorunluluğu duyuyoruz. Bulduğumuz fosiller bizi fiziksel açıdan geçmişimize bağlıyor ve sundukları ipuçlarını, doğayı ve evrim tarihimizin izlediği yolu anlama yolu olarak yorumlamaya yönlendiriyor.

İnsanoğlunun ve insanın soyağacı tarih öncesine ait daha bir çok kalıntı gün ışığına çıkartılıp incelenene dek hiçbir antropolog kalkıpta ‘Bu dünya ayrıntıları ile şöyle oldu’ diyemez.

Ama araştırmacılar, insan tarih öncesinin genel şekillerine dair pek çok konuda aynı fikirdedir. İnsanın tarihöncesinde dört temel aşama kesinlikle saptanabiliyor.

İlk aşama 7 milyon yıl önceki, iki ayaklı, ya da dik hareket eden insansımaymun benzeri bir türün geliştiği insan ailesinin kökenidir. İkinci aşama iki ayaklı türlerin çoğalması; yani, biyologların uyarlıyıcı ışınım (adaptif radyasyon) adını verdikleri bir süreçtir. 7 milyon ile 2 milyon yıl öncesi arasında herbiri birbirinden biraz farklı ekolojik şartlara uyarlanmış pek çok değişik iki ayaklı insansımaymun gelişti. Bu insan türleri arasından birisi 3 milyon ile 2 milyon yıl öncesi arasında önemli oranda büyük bir beyin geliştirdi.

Beyin boyutundaki büyüme 3. aşamayı oluşturur. Ve insan soyağacı, Homo erectus’tan sonuçta Homo sapiens’e dek uzanan dalı olan Homo cinsinin kökenine işaret eder. Dördüncü aşama, modern insanların kökenidir. Bizim gibi, doğada başka hiçbir şekilde görülmeyen dile, bilince, sanatsal düş gücüne ve teknolojik yenilikçiliğe sahip insanların ortaya çıkışıdır.

Bu dört temel olay, kitabımızdaki bilimsel anlatımın temelini oluşturuyor. İleride de görüleceği gibi, insanoğlunun tarih öncesini araştırırken yalnızca neyin, ne zaman olduğundan öte, neden olduğunu da sormaya başlıyoruz. Bizler ve atalarımız, artık tıpkı fillerin ya da atların evrimi incelenirken olduğu
gibi, aşamalı bir evrim senaryosu bağlamında inceleniyoruz. Bu Homo Sapiens’in pek çok açıdan özel olduğunu yadsımak anlamına gelmiyor. En yakın evrimsel akrabamız olan şempanzeden bile bizi ayıran pek çok şey var. Ama artık, doğayla bağlantımızı biyolojik anlamda anlamaya başladık.

Kaynak: edebivizör editörleri tarafından (Rıchard Leakey, İnsanın Kökeni/ Varlık bilim yay) kitabından kısaltılarak alınmıştır.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir