Fransa Cezayir Savaşı Kronolojisi

Fransa Cezayir Savaşı Kronolojisi

Fransa Cezayir Savaşı Kronolojisi

Fransa Cezayir Savaşı Kronolojisi : Fransa’nın Cezayir’deki Soykırımı ve tutumu, Bağımsızlık mücadelesi veren Cezayir halkına karşı uyguladığı vahşet dolu politikalar ve katliamların gelişmesine neden olan Kronolojiyi yazdık.

Fransa Cezayir Savaşı Kronolojisi : 1940

1945: 8-10 Mayıs: Setif ve Guelma’daki katliamlar. Fransızlar bu katliamda 45.000 Cezayirli öldürdüler.
1946: Mart: Ferhat Abbas tarafından Cezayir Manifestosu Demokratik Birliğinin (UDMA) kurulması
Kasım: Messali Hac Demokratik Özgürlüklerin Zaferi Hareketi’ni (MTLD) kurdu
1947: 20 Eylül: Cezayir’in Statüsü kabul edildi.
20 Ekim: Belediye seçimleri. Milliyetçilerin zaferi. İki milliyetçi parti UDMA ve MTLD büyük bir çoğunlukla kazandı.
1948: 4-11 Nisan: Genel Vali Naegelen’in hile kattığı Cezayir Meclisi Seçimleri1950

1954: 1 Kasım: Ulusal Kurtuluş Cephesi FLN kuruldu. FLN’in Cezayir’deki Fransızlara karşı başlattığı saldırılar savaşın başladığını haber veriyor
2 Aralık: MTLD’in çözülmesinin ardından, Messali Hac, Cezayir Milli Hareketi MNA’yı kurdu.
1955: 26 Ocak: Mendes France hükümeti, Jacgues Soustelle’i Cezayir genel valiliğine atadı.
20 Ağustos: Philippevillois’da yaşayan Avrupalıların öldürülmesi. Cezayir Müslümanlarının başlattığı isyan, Fransız ordusu tarafından oldukça sert ve acımasız bir biçimde bastırıldı.
1956: 22 Ocak: Camus ve Robles, başkent Cezayir’de sivil ateşkes konferansı düzenlediler.

2 Şubat: Jacgues Soustelle’in yerine Robert Lacoste göreve başladı.

6 Şubat: Domatesli protesto günü, Konsey başkanı Başbakan Guy Mollet, başkent Cezayir’de. Cezayirli Avrupalıların düşmanca protestoları ile karşılandı.
12 Mart: Guy Mollet hükümetince özel kuvvetlerin oy kullanması
11 Nisan: Askerlik hizmeti 27 aya çıkarıldı. 1953 kontenjanından 70,000 kişi sefer görev emri ile yeniden askere alındı.
21 Nisan: Ferhat Abbas kurtuluş cephesi FLN’in Kahire ile ittifakını sağladı.
22 Nisan: Devlet bakanı Pierre Mendes France, hükümetin uyguladığı Cezayir siyasetinde anlaşmazlığa düştüğü için istifa etti.

10 Ağustos: Casbah’ta ve Başkent Cezayir’de thebes sokağında Fransız kontrgerilla bombalamaları
20 Ağustos: Ulusal Kurtuluş Cephesi FLN, Soummam Vadisi’nde (Kabilya’da) yaptığı kongresinde savaşın hedeflerini açıkladı. Çeşitli kurum ve kuruluşların hayata geçirildiğini ilan etti. Ayrıca, kendisini Cezayir halkının yegane temsilcisi ilan etti.
1 Aralık: General Raoul Salan’ın Cezayir’deki Fransız ordularının başkomutanı olarak atanması.
1957: 7 Ocak: General Massu’nun 10. Paraşütçü Tümeni başkent Cezayir’de düzeni sağlamakla görevlendirildi. Bundan sonra Cezayir Muharebeleri başladı.


1958: 31 Ocak: Milli Meclis, Cezayir hakkında yeni bir idari yasayı oyladı.
15 Nisan: Gaillard hükümetinin düşüşü. Uzun süren bir bakanlık krizi.
13 Mayıs: Genel Valilik Sarayının başkent Cezayir’deki Avrupalılar tarafından işgali. General Massu’nün başkanlığında bir halkın kurtuluşu komitesinin kuruluşu.
14-15 Mayıs: Pierre Pflimlin’in görevlendirilmesi. Salan’ın başkent Cezayir’de Yaşasın De Guelle diye bağırması. General De Gauelle Cumhuriyet hükümetini kurmaya hazır olduğunu söylemesi.

1-3 Haziran: Milli Meclis’in De Guelle’ü tam yetki ile görevlendirmesi
19 Eylül: Ferhat Abbas’ın ilk başkanı olduğu Cezayir Cumhuriyeti Geçici Hükümetinin (GPRA) kuruluşu
38 Eylül: Yeni Fransız Anayasası referandumla kabul edildi.
1959 16 Eylül: De Gaulle Cezayirliler için kendi durumlarını belirleme hakkını açıkladı.
28 Eylül: Cezayir Geçici Hükümeti GPRA’nın görüşmelere başlamadan önce tam bağımsızlık şartını koşması reddedildi.

Fransa Cezayir Savaşı Kronolojisi : 1960

1960: 4 Ocak: Albert Camus’un ölümü
1961 8 Ocak: Fransızlar referandumda %75’lik bir oranla Cezayir halkının kendi durumunu belirleme hakkı olan otodeterminasyondan yana oy kullandı.
21-22 Nisan: Başkent Cezayir’de generallerin darbesi. Challe, Jouhaud, Zeller ve Salan’ın iktidarı ele geçirme çabaları.
20 Mayıs-17 Haziran: Evian’da FLN’yle müzakerelerin başlaması.
9-28 Ağustos: Trablus’ta Cezayir Devrimi Ulusal Konseyi CNRA’nın toplantısı. Bin Khedda Cezayir Cumhuriyeti geçici Hükümeti GPRA’nın başkanı olarak Ferhat Abbas’ın yerini aldı.

1962: 7-8 Mart: İkinci Evian Konferansının açılışı ve Evian Antlaşmalarının imzalanması.
19 Mart: Cezayir’de ateşkes ilanı
8 Nisan: Evian Antlaşmaları üzerine Fransa’da referandum %90 evet oyu
1 Temmuz: Cezayir’de kendi durumunu belirleme hakkı referandumu. Bağımsızlık, oyların %99,72 ile kabul edildi.
3 Temmuz: General De Gaulle, Cezayir’in bağımsızlığını tanıdı
5 Temmuz: Cezayir’in Bağımsızlığının İlanı. Oran’da kara ayaklıların katledilmesi.

Kaynak: edebivizör editörleri tarafından Georges-Marc Benamou/Bir Fransız Yalanı, bir soykırım soruşturması cezayir savaşı ve gerçekler/ babıali kültür yay. kitabından kısaltılarak alınmıştır.

 
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir