Ermeni Halkının Tarihi ve Geçmişlerine Bir Yolculuk

Ermeni Halkının Tarihi ve Geçmişlerine Bir Yolculuk

Ermeni Halkının Tarihi ve Geçmişlerine Bir Yolculuk

Ermeni Halkının Tarihi ve Geçmişlerine Bir Yolculuk : Ermeni tarihi hakkında bilgi veren eski eserlerin çoğu, Ermeni olmayan kişiler tarafınca Yunanca ve Asurice yazılmıştır. Bu eserde anlatılanlar arasında tutarsızlıklar vardır. Sonraki devir de Ermeniler tarafından yazılan eserlerde de, bu kaynaklara dayanmaktadırlar. Ki Ermeni halkının tarihi ve Ermeni kimliği hakkındaki tutarsızlıklar, onlarda da mevcuttur.

Armenia adına ratslanan ilk tarihsel metinler, M.Ö. 518 tarihinden kalma Bahistun Yazıtları’dır. M.Ö. 188 tarihinde Artaksias Krallığı zamanında, Muş ve Ahlat civarı için Armenia tabiri kullanılmaktaydı. Bu kavram (yukarı ülke anlamına gelen bir coğrafi bölgenin adı olarak kullanılmaktaydı). N. Adantz, Ermenistan adını değil, Hayasdan (Hayk) adını kullanmış ve Ermenilerin atalarının Hayaslılar olduğunu iddia etmiştir.

Ermeniler de kendilerini, bu ad ile anmışlar ve Hayasdanlılar (Hayk’ın Çocukları) olarak tanımlamışlardır. Bu durum, bir coğrafi bölgenin adı olan Ermenistan ile bir kavmin ismi olan Hayasdan kavramlarını birbirinden ayırmak gereklidir. Ermenilerin, ataları olarak gördükleri Hayaslılar, yaşadıkları
coğrafyaya millet olarak isimlerini vermemiş, aksine yaşadıkları coğrafyanın ismini almışlardır.

Ermeniler, Güney Kafkasya, Kuzeybatı İran ve Doğu Anadolu’da yaşamaktaydılar.

Ermenilerin yaşadığı bölge, tarih boyunca çeşitli kavimlerin geçiş yeri olmuştur. Bu kavimlerden bir kısmı, bölgeye yerleşmiş ve bölge halkıyla kaynaşmışlardır. Bunlardan biri de Türklerdir. Farklı kavimlerin geçiş bölgesinde bulunan Ermeniler, bölgenin özelliği dolayısıyla farklı kültürlerden etkiler almışlar ve kültürleri, safiyetini koruyamamıştır. Devamını Oku

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir