Bilderberg Ne Demek ve Bilderberg Toplantıları Kimleri Kapsar

Bilderberg Ne Demek ve Bilderberg Toplantıları Kimleri Kapsar

Bilderberg Ne Demek ve Bilderberg Toplantıları Kimleri Kapsar

Bilderberg Ne Demek ve Bilderberg Toplantıları Kimleri Kapsar : Ekonomi araştırmacısı Hüseyin Taviloğlu, 9 Eylül günü Flash Gündem programında Bilderbergʻin tamamen CFR öncülüğü de kurulan ve CFR’nin seçilmiş Amerikalılara “İlham ettirme yöntemiyle yaptığı, Avrupa’nın her kesiminden anahtar kişileri toplayarak onlara uygulayan, dolayısıyla Konsül’ün yutturmaca ve art niyetli fikirlerinin tüm dünyada yayılmasını sağlayan belki de en önemli kuruluş olduğunu söylemiştir.

Ayrıca toplantıları son derece gizli olan bu grubun, CFR dışındaki en önemli kurucusu, ilk toplantıdan itibaren 22 yıl boyunca kesintisiz başkanlığını yapan ve Lockheed rüşvet skandalı nedeniyle başkanlığı bırakmak zorunda kalan, Royal Dutch şirketinin eski üst düzey yöneticilerinden), Rotschildler’le de ilişkili Hollanda Prensi Bernhard’ın tek dünya hükümeti hayallerini hiçbir zaman gizlemediğini şu sözleriyle anlatmıştır: “Milliyetçilik ortamında büyümüş insanları, egemenliklerinin bir kısmı milletler üstü süper bir organa devretme fikri konusunda tekrardan eğitmek, bizim önümüzdeki en büyük zorluktur.

  • Bilderberg Toplantıları için genellikle her ülkeden o sene için o ülkede yapılacakların yapması gereken veya yapacak olan potansiyel üst düzey kişiler davet edilir. Toplam 100-150 kişinin katıldığı bu toplantılarda, katılanların dörtte üçü Avrupa’dan, kalanı Kuzey Amerika’dan davet edilir.

Katılanlar konumları bakımından da yaklaşık üçte biri siyaset ve devlet görevlilerinden, kalanlar ise sanayi, finans, eğitim ve iletişim sektörlerindendir. Genelde 3 konuşmacı ve idarecinin yönlendirdiği, yeni emirlerin iletildiği 6-10 küçük açık tartışma grubu oluşturulur. Burada toplantıların gizli olduğu söylenerek, herkesin rahatça fikirlerini söylemesi istenir. Herkesin konuştuğu ve her kafadan bir sesin çıktığı bu kargaşa sonucunda, Konsül’ün sözcüleri, toplantıda ‘toparlayıcı sonuç bildirgesi’ adı altında yapılması gerekenleri telkin eder.

Zaten böyle bir toplantıya çağrılmış olmanın gevşekliği ve minnettarlığı içinde gelen katılımcılar, o rahat ortam içinde adı ve resmi çok büyük şahısların sözlerini emir kabul eder ve ülkesine döner dönmez kendisine verilen emirleri yerine getirir. Burada tipik bir Örnek olarak; son üç Bilderberg toplantısına katılan Merkez Bankası eski Başkanı Gazi Erçel’i verebiliriz. Bilindiği gibi Selçuk Yaşar, “beni iğfal etti” benzetmesini yaptıracak kadar bankasını batırmasına neden olduğunu eylediği bu kişinin, layık olmadığı halde Merkez Bankası Başkanlığına geldiğini, bir dergiye verdiği röportajda söylemiştir.

Ülkenin ekonomik batışını getiren IMF ile 1999 Aralık ayındaki stand-by anlaşmasını imzalayan, Kasım ve Şubat krizlerini kasten çıkararak ve bu krizlerde adı ısrarla açıklanmayan belli gruplara büyük kazançlar sağlatırken, bu arada kendi şahsi hesabını da değerlendirmeyi ihmal etmeden devlet bankalarını da batıran bu kişidir. Bu şahıs, önce çıpa sistemi ile bilinçli olarak sabit kur politikası uygulatmış, kriz çıktıktan sonra uzun bir süre belirsizlik
yaşanmasına neden olduktan sonra, ekonomiyi dalgalı kur sistemine geçirterek, kendisine verilen görevi yerine getirmiş ve huzur içinde istifa ederek görevini Dünya Bankası’ndan ithal, Konsük üniversitesi London School of Econo-mics mezunu Kemal Derviş’e bırakmıştır. Hakkında açılan davadan beraat ettirilmiş ve bütün bunların ardından İsveç’te yapılan 2001 Bilderberg toplantısına yine davet edilmiştir.

Joseph Luns’tan bu yana bütün NATO Genel Sekreterleri Bilderberg Grubu üyesidir. Eski Bilderberg Başkanları 1954 1975 Prens Bernard, Hollanda Prensi, Royal Dutch Petrol şirketi 1977-1979 Lord Hirsel, İngiltere eski Başbakanı 1980-1984 Walter Scheel, Almanya eski Devlet Başkanı. 1985-1988 Lord Ipsden,
S.G. Warburg Şirketler Gnıbu Başkam 1989-1999 Lord Carrington, NATO eski Gene) Sekreteri 1999- … Vikont Etienne Davignon

Bilderberg Grubu diye anılan bu gizli örgütün herhangi bir resmi adı yoktur. Kurucusu ve grup lideri de bilinmemektedir. Bu grup herhangi bir ülke de kamuoyuna kapalı olarak üç günlük bir toplantı yapar. Bu toplantılarda bazı ülkelere yatırım ve rejim değişiklikleri kararı alınır ve uygulanır. Grup ilk olarak 29-31 Mayıs 1954 tarihinde Hollanda Oosterbeck’teki Bilderberg Hotel’de toplanırlar. Bu toplantıdan sonra grubun adı Bilderberg olarak anılır.

Grubun kurucusu Polonyalı Sosyalist Dr. Joseph Hieronim Retinger’dir. (Hieronim adı ”Occult Üyesi” olarak çevrilir.) diğer bir kurucu da; Hollanda Prensi Bernard’dır. Bernard; SS (Schutzstaffel) Nazi Partisi’nin eski bir üyesi ve Dutch Shell Oil’in en büyük hissedarından biridir. Grubun en etkili üyeleri şunlardır. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetimindeki Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan, David Rockefeller, Birleşik Krallık (UK: United Kingdom), İsveç, Hollanda, İspanya gibi ülkelerin Kraliyet aileleri. Ayrıca Büyük Britania’nın (İngiltere) M16 gizli servisi Bilderberg Grubu tarafından
kurularak grubun yan kuruluşu ve istihbarat örgütü olmuştur.

Grup bugün Modern Tapınak Şovalyeleri denecek çaptadır. Grubun, Avrupa Ortak Pazarı ve para
birimi Euro’yu ve Roma Antlaşması’nın yapılmasına büyük katkıları olmuştur. Grubun başkanı (CFR) Dış İlişkiler Konseyi ile bağlı olan Royal Institue of International Affairs’in de Başkanı olan Büyük Britanialı Lord Peter Carrington’dur.

Kaynak: Üç İsrail-Hakan Yılmaz Çebi – Siyonizm ve Masonluğun Gizli Tarihi – İsmail Çorbacı / Maviçatı Yayınları
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir