Arabesk Müzik Nedir ve Türkiye'de Arabesk Müziğin Doğuşu

Arabesk Müzik Nedir ve Türkiye’de Arabesk Müziğin Doğuşu

Arabesk Müzik Nedir ve Türkiye’de Arabesk Müziğin Doğuşu

Bu yazı da sizler için Arabesk Müzik Nedir  ve Türkiye’de Arabesk Müziğin Doğuşu konularını araştırdık. Titizlikle Arabesk Müziğin ülkemizde serüveni ve yayılım sürecine şahitlik ettik.

Arabesk Müzik Nedir ve Türkiye’de Arabesk Müziğin Doğuşu : 1930’larda tüm yurtta süren batılılaşma çabaları, iktidar eliyle toplumun kültürel dönüşümünü de hedef almıştır. Bu süreçte Klasik Batı Müziği ni benimsetmek amacıyla 2 Kasım 1934’ten başlayarak 6 Eylül 1936’ya dek Türk Müziği radyolarda yasaklanmıştır. Benzer bir anlayışla türk müziğinin okullardaki öğretimine de son verilmiştir.

Radyo da Türk Müziğine getirilen yasakla toplum Tük müziği dinlemekten mahrum kalmış ve radyo dinleyicileri Arap radyolarına yönelmiştir. O dönemde radyonun, halkın zevklerine etkileyecek yaygınlıkla olduğu tartışmalı olmakla beraber bu gelişmenin ileri de Arabeski de ortaya çıkaran etkenlerden biri olduğu da iddia edilmektedir.
Deren’inde bahsettiği gibi, halkın zevki zorla batıya yöneltmeye ve resmi müzik politikasına göre biçimlendirilmeye çalışılırken, en istenmeyen şey olmuş, Arap radyosu ile doğu etkisi Tük Müzik zevkine işlemiştir. (2002:383-427) Bu etki 1960’lı yıllarda arabesk müzik olarak popülerleşse de 1990 yıllara dek bu tür müzik TRT kanallarında sansür edilmiştir.

Türkiye’de Arabeskin Doğuşu

1950’lerden sonra çok partili yaşama geçilmesi ile ekonomi de yaşanan değişimler yaşam tarzı ve kültürel yaşamı da etkilemiştir. 1950’lerden itibaren tüketimin artması, ithal malların piyasalarda yer bulması ve yapılan Amerikan yardımlarının da etkisi ile Amerikan tarzı bir yaşam biçimi benimsenmeye ve yayılmaya
başlamıştır. Bu dönemde kırdan kente göç olgusu, müik piyasasını tümden etkileyecek arabesk müziğin topluma yerleşmesini de sağlamıştır. (Özbek, 1998: 168-169)

Özbek’e göre arabeskin 1968’de Orhan Gencebay ile patlamasından 1979’lara kadarki toplumsal anlamı ile tanımlanacak olursak. Özellikle 1980’ler sonrası arabeskin toplumsal anlamı değişir. Gerek müzikal üretimi, müik yapısı, şarkı sözleri ve tüketici profili gerekse de toplumsal anlamı açısından arabeskte açıkça görülebilir olan bir değişimin, müzik endüstrisinin gelişmesi, kentlerdeki nüfus yoğunluğunun, niteliğinin ve zevklerinin değişmesi ve toplumsal siyasal ortamın değişmesi seçim yatırımı için yapılan rantlar ve ticaret ve finans temelli yeni bir taşra burjuvasının gelişmesi gibi birbirine eklenerek etkileşen faktörlerle yakın ilişkisi vardır (Özbek, 2012:20)

Meral’de Popüler Kültür ve Orhan Gencebay arabeski adlı eseri arabeski tanımlarken bu yönde bir çelişkiyi dile getirmektedir. Arabesk, yukarıdan aşağıya empoze edilen bir kitle kültürü değildi. Halka ait direnme ve kabullenmelerin, isyan ve boyun eğmelerin ideolojik ifadesini bulduğu. Hakim sınıfın hegomanik projesine eklemleneceği gibi alternatif bir hegemonik proje de eklemlenebilecek bir çelişkili popüler çağırmalar taşıyan bir popüler kültürdü (Özbek, 2012:95)

Arabesk müzik, kültür endüstrisinin gelişmesi ile yakından ilgili bir ürün olmuştur. 1962-1963 yılları arabesk müziği yaygınlaştıran 45’lik plakların çıkmaya başladığı, plak piyasasında firma sayısının arttığı dönem olmuştur. 1970 sonrasında stere kayıda geçilmesi, kasetten kasede hızlı kayıt yapan makinelerin ithal edilmesi ve yerli kaset üretiminin başlaması gibi gelişmeler sonucu kaset piyasası canlanmıştır. 1983 yılından itibaren ise müzik endüstrisinde Batı teknolojisine uyum sağlanmıştır.

Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Michael Kuyucu-Müzik Dünyasını Anlamak/Zinde Yayıncılık
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir